Min biodling

Biodlingen startades 1982 när jag fick deltidspension och bättre ned tid. Biodlingen har jag i Steneby i Dalsland. Där är det huvudsakligen skogsterräng. Jag har 6 - 8 samhällen med rammåttet lågnormal och som står på nätbotten. Honungsskörden i dessa trakter är ca. 20 - 30 kilo per samhälle.

Bilder från biodlingen.

 

(Startsida)