Senast uppdaterad den 26 juli 2003

Bilder från Karlstad
Bilder från gamla Karlstad
(från sekelskiftet resp 50- o 60-talet)

Skärpan blev inte den allra bästa vid förstoring av vissa av bilderna, men man kan inte få allt.....
Bilderna från 50- och 60-talet har tagits av Nils Almgren