MRS Information

Kortfakta om MRS:

• Vi är en förening för DX-are och andra radiointresserade i Stockholmsområdet (alla ni andra är givetvis också välkomna) och består för närvarande av ca 50 medlemmar.

• Vi har klubbmöten en gång i månaden (utom juli och augusti) i Stockholm. Du är välkommen att titta in och hittar oss på Östermalms Föreningsråd (Fältöversten), Vallhallavägen 148 (T-Bana Karlaplan). Hörnet Värtavägen vid busshållplatsen. Datum för möten och karta hittar du längre ned.

• Vi ger ut medlemstidningen QRG-Bulletinen 10 gånger per år.

• Vi genomför lyssnarträffar ett flertal gånger per år.

• Medlemsavgiften för 2019 är 190:- / år inklusive pappersbulletin eller 90:- / år inklusive elektronisk bulletin som pdf-fil. Avgiften betalas på klubbens plusgirokonto 65 78 31 - 4 tillsammans med önskad e-postadress, som också lämpligen skickas till klubben på adress nedan.

• Om du vill kontakta oss gör du det enklast med e-post till: mrs_dxing@hotmail.com

Möteskalender våren 2019 (Alla möten startar 19.00)

• tisdag 29 januari 2019

• tisdag 5 mars 2019

• onsdag 10 april 2019

• tisdag 14 maj 2019

• tisdag 11 juni 2019Karta till Östermalms föreningsråd.