VÄLKOMMEN

Välkommen till Mälardalens Radiosällskap, MRS, som är en förening för DX-are och andra radiointresserade i Stockholmsområdet.

Senast gjorda ändringar:

2018-03-29: Sidan Lyssnarträffar under Historik är kompletterad med två foton från Gålö.

2018-06-07: Sidan Information är uppdaterad med höstens mötesdatum.

2018-10-06: Sidan Tekniska museet under Historik är ny med bilder från Sportlovsveckan 1983.
MRS standar