VÄLKOMMEN

Välkommen till Mälardalens Radiosällskap, MRS, som är en förening för DX-are och andra radiointresserade i Stockholmsområdet.

Senast gjorda ändringar:

2020-11-22: På sidan Historik och Mertajärvi har bilder från 1976 lagts till. På sidan Historik och Lyssnarträffar har bilder från lyssnarträffen vid Fiskartorpet 1973 lagts till.

2021-01-17: Vårens klubbmöten är tills vidare inställda.
MRS standar