Om kören
Trollhättans Motettkör består av ca 30 sångare i blandade åldrar. Kören drivs av Trollhättans församling och har Trollhättans kyrka som sin huvudsakliga konsertlokal.
Motettkören fungerar som Trollhättans kyrkliga "konsertkör" och fokuserar helt på större sakrala körverk (se repertoar).
Kören brukar göra två konserter varje termin, en större och en mindre. Ibland medverkar även Motettkören (antingen hela kören eller en ensemble) vid högmässan i Trollhättans kyrka.
Förutom konserter på hemmaplan gör Motettkören utflykter och resor både på nära håll och runt i världen. Senast var våren 2013 då kören reste till London och West Sussex, och tidigare resor har bland annat gått till Tyskland, Österrike och Kroatien.
Är du intresserad av att vara med? Se Sjung med oss!

Kort historik
Motettkören startades 1988 av den dåvarande organisten i Trollhättan, Lars Wadell. Tidigare hade företrädaren Sven Andersson satt upp några större körverk, men hade då arbetat i projektform utan "fast" kör.
Sven Anderssons projektkör hade gått under namnet Oratoriekören men Wadells nystartade kör fick istället namnet Motettkören, bland annat för att undvika sammanblandning med Oratoriekören i grannstaden Vänersborg.
Under Wadells ledning gjorde kören en mängd produktioner och också ett antal minnesvärda resor till bland annat Tyskland, Österrike och Åland.
1999 blev Mattias Eklund ny organist och tog därmed också över ledarskapet för Motettkören.
Under Eklunds ledning har kören utvecklats ytterligare. Man lägger ner stor möda på klangbildning och intonation men också på att få en personlig relation till musiken.
Motettkören hör nu till de främsta körerna i Trestadsområdet.

Om dirigenten
Mattias Eklund är född 1975 i Göteborg och uppväxt i Nödinge och Sjuntorp. Sin musikaliska bana började han som självlärd pianist redan i fyraårsåldern.
Under uppväxtåren var klassiskt slagverk hans huvudinstrument och han medverkade som slagverkare i flera olika ungdomssymfoniorkestrar (och även vid ett par av Motettkörens tidiga produktioner!)
1995 antogs Mattias till organistutbildningen vid Musikhögskolan i Göteborg, varifrån han examinerades 1999.
Sedan augusti 1999 är han anställd som organist i Trollhättans församling.
Förutom orgelspel vid gudstjänster och förrättningar ansvarar Mattias för tre av församlingens körer: Motettkören, Kyrkokören och Seniorkören.
Därtill är han huvudansvarig för församlingens omfattande konsertverksamhet.
Vid sidan av tjänsten är Eklund flitigt anlitad som frilansande musiker, dirigent, arrangör och tonsättare. Han är hemma i de flesta genrer, har medverkat vid flera musikaluppsättningar och skrivit orkesterarrangemang åt en rad artister, bl.a. Loreen, Danny och Christer Sjögren. Han finns representerad på CD och har spelats i SR P2.