E n romersk ståthållare, posterad i ett avlägset litet hörn av Imperiet. Han förväntas bibehålla romersk lag och ordning i en provins vars invånare tillsynes låter sig styras av religiösa fanatiker. Vad som verkar vara en harmlös och oskyldig man släpas fram av de lokala prästerna - ännu en religiös fritänkare som skall straffas enligt dessa befängda lagar... Ståthållaren suckar och önskar att han befann sig på en mer civiliserad plats, närmare Rom. Det är dags för lite myndighetsutövande. Det är på tiden att lokalbefolkningen lär sig vem som verkligen bestämmer. Att kejsaren låtit dem behålla sin kung och sina lokala lagar betyder inte att de kan komma hit och kräva vadsomhelst.

Men det går inte som ståthållaren tänkt. Innan han vet ordet av har de med ojusta metoder och ful argumentationsteknik fått honom att uttala dödsdomen över denne egendomligt tyste man, som fogligt finner sig i sitt öde men samtidigt har en genomträngande blick som är så svår att möta. Nåja, hoppas att detta inte sprids ut. Ståthållarens heder kan faktiskt komma till skada om folk får veta något...

Historien om hur Jesus fängslas, döms och avrättas är en av kristenhetens mest centrala texter, men också en mångbottnad berättelse, tidlös i sin beskrivning av hur människor kan manipuleras av fanatiska politiker och religiösa ledare. Därmed fortsätter den fängsla både troende och icketroende genom generationer. Bachs tonsättning lyckas på ett oöverträffat sätt ge liv i historien. Text och musik smälter samman. Upplev dramat du också!

Konsert i Trollhättans Kyrka
Långfredagen den 21 mars 2008 kl. 18:00.
Konserten varar ca 2 timmar inklusive paus.
Fri entré.
Kollekt till ECPAT:s arbete mot barnsexhandel genom Lutherhjälpen och Svenska Kyrkans Mission.

Medverkande:
Trollhättans Motettkör

Martin Thörnquist, tenor – evangelist
Peter Brathwaite, bas – Jesus
Marco Stella, bas – Pilatus
Nina Ewald, sopran
Tobias Nilsson, alt
Miklos Szelenyi, tenor

ORKESTER
Flöjt: Anette Holmestrand, Maria Götlind Björk
Oboe: Anna Bornander, Jonas Högberg
Violin 1: Jenny Sjöström, Ingrid Kytöharju, Amanda Lindqvist
Violin 2: Maria Andrén, Marie Hedvall
Viola: Märta Eriksson, Andreas Westerdahl
Cello: Tonje Bekken
Kontrabas: Anna-Cecilia Yman
Gamba: Markus Eriksson
Fagott: Maria Möllesjö
Cembalo: Frederic Ogéus
Orgel: Samuel Eriksson

Mattias Eklund, dirigent

Tillbaka