Keppovuoma (Auvakko)
vid samma tidpunkt ...


I Keppovuoma bor Hindrik Hinderssons broder Mickel Hindersson f.1692. Som tidigare nämnts har han köpt lappskattelandet av lappen Per Jönsson år 1739. Om hans hustru fortfarande lever, och vad hon hette har ej kunnat utrönas. Mickel Hindersson dör år 1767.

Äldste sonen Hindrik f.1724 har också bildat familj med hustrun Lovisa Olsdotter f.1730.

Renen användes länge som dragare av nybyggana .Den första hästen
kom till byn omkring 1850. Norrb. Museum foto - fotograf okänd

Tillsammans har de båda familjerna 15 barn varav vissa är födda och uppväxta på nybygget, man kan bara teoretiskt efter födelseår gissa vilka som är Mickels och vilka som är Hindriks.

Vi redovisar namnen därför att senare kommer ett par av dessa genom ingiften att ge rötter åt en del av dagens Moskojärvibor.

Valborg f.1723
Anna f.1729
Martin f.1732 flyttar till Luleå
Sigrid f.1736
Charin f.1738 flyttar också till Luleå
Ella f.1740
Oläsbart namn f.1743
En Martin till f.1745
Elisabeth f.1752
Ytterligare en Valborg f.1752, gifter sig med Anders Hindersson-Stålnacke f.1745 från Svappavara, nybyggare i Soutojärvi, enligt boken om släkten Stålnacke.
Olof f.1754
Anna f.1760
Brita f.1762 död
Maria f.1765, gifter senare med Marcus Olsson f.1764 nybyggare i Moskojärvi.
Hendrik 1767


tillbaka