Sapphos döttrar

bildades 1977 och består av konstnärerna:

Lotti Malm, Bitte Richardsson, Ulla Nordenskjöld

Att det är meningsfullt med konst i människors vardag, både för oss och vår publik, har vi förstått

genom den uppskattning vårt arbete har fått.
Vi är konstnärer som tillsammans gör utsmyckningar på uppdrag under namnet Sapphos döttrar. Våra 
målningar finns t.ex. på kontor, sjukhus, industrier, i skolor och bostadsentréer men också i utställningsform

på Vasamuséet, Kungliga Mynt Kabinettet och Museum Tre Kronor på Stockholms Slott.

 

 
till startsidan ritning över huset