Ringkoden

För att din sajt ska aktiveras krävs det att du lägger ut ringkoden på din sida. Den består av webbringens logo och några länkar som möjliggör navigering mellan sajterna anslutna till webbringen.

Markera och kopiera koden nedan, klistra sedan in den på din hemsida där du vill att ringens logo med meny ska finnas. På fyra ställen i koden finner du DIN_SAJTS_ID. Skriv dit din sajts ID där. Det är samma ID du angav när du registrerade sajten.

<!-- START RINGKOD -->
<center>
<table cellpadding="3" border="0" background="http://hem.bredband.net/mattiu/pict/Img0082.jpg" bgcolor="#FFFFFF">
<tr bgcolor="#000000">
<td colspan="3" style="background: #000000">
<p style="font: bold 11pt arial, helvetica, sans-serif; text-align: center"><a href="http://www.iring.nu/cgi-bin/iring/home.pl?ringid=klink;siteid=DIN_SAJTS_ID" target="_top"><img src="http://hem.bredband.net/mattiu/pict/Img0082.jpg" width="171" height="100" border="0"></a></p>
</td>
</tr>
<tr bgcolor="#CCCCCC" valign="middle">
<td style="background: #000000">
<p style="font: bold 9pt arial, helvetica, sans-serif; text-align: center">
<a href="http://www.iring.nu/cgi-bin/iring/rand.pl?ringid=klink;siteid=DIN_SAJTS_ID" target="_top"><font color="#FFFFFF">Slump</font></a></p>
</td>
<td style="background: #000000">
<p style="font: bold 9pt arial, helvetica, sans-serif; text-align: center">
<a href="http://www.iring.nu/cgi-bin/iring/list.pl?ringid=klink;siteid=DIN_SAJTS_ID" target="_top"><font color="#FFFFFF">Lista</font></a></p>
</td>
<td style="background: #000000">
<p style="font: bold 9pt arial, helvetica, sans-serif; text-align: center">
<a href="http://www.iring.nu/cgi-bin/iring/next.pl?ringid=klink;siteid=DIN_SAJTS_ID" target="_top"><font color="#FFFFFF">Nästa</font></a></p>
</td>
</tr>
</table>
</center>
<!-- SLUT RINGKOD -->