SPRÅKETS UTVECKLING

grodan

Engångschansen

Barnets språkutveckling börjar den dag det föds. Fram till fyraårsålder är hjärnan som en svamp det suger upp tusentals ord och människan grundlägger sin språkliga utveckling. Förmågan att lära sig språkets grunder försämras därefter. Det beror inte på bristande begåvning, hos de barn som drabbas, utan på hjärnans utveckling. Den som inte fått tillräcklig språkstimulans före fyra års ålder, kommer med stor sannolikhet möta svårigheter längre fram. I skolan, på jobbet och i umgänget med andra. Därför kallas perioden mellan 0-4 år för engångschansen. det låter dramatiskt och det är det.
Engångschansen kan - grovt skissad - beskrivas så här:

0-6 månader

Barnet gör grimaser med munnen och börjar jollra på vokaler. Dessutom lyckliggör spädbarnet sin omgivning genom att svara på samtal, först genom att vifta med armar och ben och senare genom leenden och joller.

6 månader - 1 år

Nu kommer konsonanterna och jollret börjar låta som stavelser: ma, ba, gojgoj. Stavelserna blir till ramsor t.ex. mamamama. Snart upptäcker barnet att mamma lystrar just till denna ramsa. Dessutom börjar barnet att förstå enkla frågor. "Var är lampan?", undrar vi och barnet dreglar lyckligt och tittar åt rätt håll.

1 - 2 år

Nu börjar barnet svara på tilltal från vuxna. Det förstår enkla uppmaningar, t.ex. hämta nallen. Det är också under den här perioden som barnet går omkring och pekar på tingen i sin omgivning och frågar: "E de?".

2 - 3 år

Nu ökar ordförrådet och barnet får allt lättare att förstå nya ord. Dessutom blir barnet mycket intresserat av att prata själv och kan konstruera meningar med två ord, t.ex. titta bil!. Barn i den här åldern lyckas ofta med konststycket att prata samtidigt, som de gör något annat, t.ex. visar en leksak.

4 år

Nu talar barnet i allmänhet nästan rent med undantag för vissa ljud och ljudkombinationer. Meningarna är för det mesta korrekta och barnen upptäcker att språket kan användas till mycket. De lär sig argumentera, övertala och skämta. Och det viktigaste av allt: att berätta.

Källa:
"Engångschansen" är ett samarbetsprojekt mellan barnavårdscentral, barnomsorg, skola och folkbibliotek och det vänder sig till småbarnsföräldrar med barn mellan ett och två år. Projektet är det första viktiga ledet i kommunens handlingsplan för språklig utveckling "Språket - livlinan till omgivningen". Då barnen kommer på tiomånaderskontroll till barnavårdscentralen, får föräldrarna ett informationsblad med förhandsinbjudan till föräldraträff på biblioteket, då deras barn är mellan ett och två år.

~Lilla Näckrosdammen~