HUR SMART ÄR DU EGENTLIGEN?


Ta det inte så hårt om inte du får så bra poäng. Kom ihåg att det alltid är möjligt att förbättra sig.

Har dom 17:de maj (Norge) i USA?


Hur många födelsedagar har en genomsnittsman?Några månader har 31 dagar, hur många har 28?


Hur många står i främsta raden i en volleybollmatch?


Kan en man, i Sverige, gifta sig med sin änkas syster?


Dela 30 med 1/2 och lägg till 10. Vad blir svaret?


Om det finns 3 äpplen och du tar bort 2, hur många har du?


En doktor ger dig 3 piller och berättar att du skall ta ett
varje halvtimma. Hur många minuter kommer pillren
att räcka?
En bonde hade 17 grisar, och alla med undantag
från 9 dog. Hur många är det kvar?Hur många djur av varje kön hade Moses med i arken?


Hur mänga två-kronors frimärken går det på ett dussin?