Länna socken
Eftersom jag har en stor del av mina anor i just Länna socken har jag försökt samla lite extra information om just Länna, nämligen:

Om Länna

Om Lännaborna

Om Länna Bruk