N Y H E T E R

[2005-06-05] Hela siten flyttad! Innehållet är dock ännu detsamma som förut, men uppdateringar är pågång...

 

Här redovisar jag resultatet av min släktforskning och då givetvis i första hand min egen släkt. De flesta av mina anor kommer från socknar i nordvästra delen av Sörmland, nämligen Näshulta, Husby-Rekarne och Länna.

Grenar finns också på andra ställen i Sörmland, samt i Östergötland och på Gotland.

Anorna i Länna innehåller bland annat band till vallonsläkten Bonnevier.

Jag har också samlat lite information om några socknar som kanske kan vara av intresse.

Om du har några synpunkter eller kanske har funnit en gemensam släkting...

maila mig!