Jag
har tillstånd att bedriva avel enligt 16 § djursyddslagen.