Runstenar på Järvafältet

KISTASTENEN
HUSBYSTENEN
HANSTASTENEN
EGGEBYSTENEN
SÄBYHÄLLEN
RÅSTASTENEN
GRANBYHÄLLEN
KARTA


    
Råstastenen U77


Råstastenen är den mest dekorativa av runstenarna på Järvafältet. Den finns i en trädgård vid gamla Råsta gård. I sommargrönskan är stenen svår att hitta om man inte vet var den finns.Holmstein och Hasvi läto resa stenen efter Jobjörn, sin fader, och efter Gerred

Ursprungligen stod här ytterligare en sten med inskriptionen
Hosve och Sigrid och Kättilö lät resa denna sten efter Holmsten, sin broder

Den ristades i början av 1100-talet. Den befintliga har utifrån ornamentationen daterats till den senare hälften av 1000-talet.

Stenarna var alltså resta av samma familj: Fadern Jobjörn, modern Gyrid och de fyra barnen Homsten, Hosve, Sigfrid och Kättilö. Det var alltså när pappan dog som modern och barnen tog initiativ till den här stenen.