Runstenar på Järvafältet

KISTASTENEN
HUSBYSTENEN
HANSTASTENEN
EGGEBYSTENEN
SÄBYHÄLLEN
RÅSTASTENEN
GRANBYHÄLLEN
KARTA


    
Kistastenen U75

Framför Kista gård står en runsten. Den står antagligen inte på sin ursprungliga plats utan flyttades dit i samband med ett vägbygge vid sekelskiftet. På den tiden var det helt enkelt status att ha en runsten framför porten.

Var den här runstenen ursprungligen stått är okänt

Texten på stenen ärSigvid lät resa denna sten efter sin fader Egvid och sin moder Holmfrid och Jovurfrid.

Namnet Jovurfrid är unikt och endast känt från den här runstenen.