Runstenar på Järvafältet

KISTASTENEN
HUSBYSTENEN
HANSTASTENEN
EGGEBYSTENEN
SÄBYHÄLLEN
RÅSTASTENEN
GRANBYHÄLLEN
KARTA


   
Husbystenen U74

Stenen finns alldeles intill vägkanten till grusvägen mellan Husby gård och Akalla by. Den är ristad på 1000-talet av en välkänd runristare vid namn Visäte.

Texten på stenen är


Björ lät resa denna sten efter sin broder .. - sten. gud hjälpe hans ande och Guds moder. Visäte ristade.

Bautasten

Mittemot, på andra sidan vägen, finns en bautasten (utan ristning). Det är okänt i vilket syfte den har rests. Sannolikt har den något att göra med gravfältet intill med ett 40-tal (outgrävda) synliga gravar från yngre järnåldern (550-1050 e.Kr.). Fram till vinkingatiden brändes den döde och graven förlades ovanpå likresterna. Under vikingatiden (850-1050 e.Kr.) upphörde traditionen med likbränning.