Runstenar på Järvafältet

KISTASTENEN
HUSBYSTENEN
HANSTASTENEN
EGGEBYSTENEN
SÄBYHÄLLEN
RÅSTASTENEN
GRANBYHÄLLEN
KARTA


   
Granbyhällen U RR1987;134

Hällen upptäcktes 1941 av en värnpliktig. Tyvärr är den i mycket dåligt skick och det har varit omöjligt att med säkerhet fastställa vad det stått på den. Det tycks som om den vittnar om en by, Husby, som inte längre finns.

Hällen finns vid den gamla grusvägen mellan Husby och Granby. Inte alldeles lätt att upptäcka om man inte vet var man skall titta.

Texten på runhällen är sannolikt

Ingelög lät hugga denna häll efter sin son Sigfast, och ... -hild(?), hans broder, (lät också hugga). De, moder och son, bo i Hu...