Runstenar på Järvafältet

KISTASTENEN
HUSBYSTENEN
HANSTASTENEN
EGGEBYSTENEN
SÄBYHÄLLEN
RÅSTASTENEN
GRANBYHÄLLEN
KARTA


    
Eggebystenen U69


Eggebystenen - sannolikt ristad av Gunnar - är troligen den äldsta runstenen på Järvafältet. Orsaken till den gissningen är att stenen saknar drakslingor eller djurhuvuden, något som blev högsta mode på 1000-talet. Stenen fiinns ett par hundra meter öster om Eggeby och låg vid den väg som en gång i förband Eggeby med Rinkeby.Av inskriften förstår man att den stått vid en bro, som Ragnaälv byggt. Exakt var den här bron fanns, är inte klarlagt, men troligen står stenen på sin ursprungliga plats.Ragnälv lät göra denna bro efter Anund, sin gode son. Gud hjälpe hans ande och själ bättre än han förtjänade. större minnesvårdar skola icke varda till; moder gjorde den efter sin ende son.


Eggebystenen är den enda runstenen på Järvafältet som har en ristning på baksidan, nämligen ett kristet kors. Det är dock inte så lätt att se.

Vinterbild av stenen

Informationstavlan vid stenen