Gårdar på Mellanjärvafältet

AKALLA
BY
EGGEBY
GÅRD
GRANBY
GÅRD
HUSBY
GÅRDAR
HÄGERSTA-
LUND
HÄSTA
GÅRD
KISTA
GÅRD
KYMLINGE
GÅRD
ÄRVINGE
GÅRDHuvudbyggnaden på bilden är från mitten av 1800-talet


Kymlinge gård

Gården nämns första gången 1347, men gravfält från järnåldern vittnar om att den är betydligt äldre än så. Under 1500-talet var Kymlinge en by med två gårdar och på 1600-talet blev dessa två gårdar kron- gårdar under Ulriksdals slott.

Fyra torp var underställda Kymlinge: Killingtorp, Lin- vävaretorp, Nykrogen och Rådan. Killingtorp finns kvar som privatbostad och Rådan finns vid Edsviken och ser ut som allt annat än ett torp.