Gårdar på Mellanjärvafältet

AKALLA
BY
EGGEBY
GÅRD
GRANBY
GÅRD
HUSBY
GÅRDAR
HÄGERSTA-
LUND
HÄSTA
GÅRD
KISTA
GÅRD
KYMLINGE
GÅRD
ÄRVINGE
GÅRD
Kista gård

Kista gård är ursprungligen en utgård till Kista gård i Sollentuna, en gård som låg mellan sjöarna Ravalen och Norrviken. De sista byggnaderna av den revs i samband med motorvägs- bygget till Arlanda och det enda som återstår där idag är namnet på en väg i Norrviken, "Kistavägen".

Först på 1600-talet hade Kista gård ett hemman på utjorden i Ärvinge och kallades då Norgården.

Utgården Kista gård fick sin huvudbyggnad 1717 och tillbyggdes 1780. Dock är inte mycket kvar från den tiden. När gården var som störst, bestod den av 18 byggnader.

Under andra världskriget hade militären en radiostation på andra våningen. På femtitalet var den en fårfarm med 450 får som skulle hålla gräset kort på de militära flygfälten i området.

Kista har fått sitt namn av gården. Det anses komma från ett lokalt ord "kvia" eller "kya" som betyder något i stil med "kreatursinhägnad". Den äldsta anteckningen om Kista (gäller Kista i Sollentuna) är från 1323 och stavas "Kyistum"