Gårdar på Mellanjärvafältet

AKALLA
BY
EGGEBY
GÅRD
GRANBY
GÅRD
HUSBY
GÅRDAR
HÄGERSTA-
LUND
HÄSTA
GÅRD
KISTA
GÅRD
KYMLINGE
GÅRD
ÄRVINGE
GÅRD
Husby gård

Gården är en utveckling av ett torp under Storgården i Akalla. Den dateras till början av 1800-talet och de äldsta byggnaderna är något yngre än så.

Jordbruket lades ner 1959 och idag är gården ett friluftsområde med bl.a. ett café.