Gårdar på Mellanjärvafältet

AKALLA
BY
EGGEBY
GÅRD
GRANBY
GÅRD
HUSBY
GÅRDAR
HÄGERSTA-
LUND
HÄSTA
GÅRD
KISTA
GÅRD
KYMLINGE
GÅRD
ÄRVINGE
GÅRD
Hästa gård

Hästa gårds anor går tillbaka till 1500-talet. Dagens huvudbyggnad är dock resultatet av en ombyggnad på 1800-talet. Fasadens vitputs ser dock ut som 1700-tal.

På somrarna fungerar gården som café.

Sedan 1995 driver 4H i Stockholm gården som ett jordbruk.

Namnet Hästa har en koppling till ordet "hässja"

Upplysningsvis kan också nämnas att det spökar i hagen mellan Hästa gård och Igelbäcken. Området kallas "Stormors hage". Stormor bodde här och fick totalt 18 barn, men inte med den som var hennes ungsomskärlek. Detta gjorde henne bitter och än idag blir hon irriterad om något kärlekspar dyker upp på området. Både synligt och hörbart.