Gårdar på Mellanjärvafältet

AKALLA
BY
EGGEBY
GÅRD
GRANBY
GÅRD
HUSBY
GÅRDAR
HÄGERSTA-
LUND
HÄSTA
GÅRD
KISTA
GÅRD
KYMLINGE
GÅRD
ÄRVINGE
GÅRD
Hägerstalund

De två runstenarna (den ena flyttad till Skansen) framför gården är cirka 1000 år gamla och är direkt kopplade till gården. Dagens huvudbyggnad är troligen från början av 1700-talet, men ombyggd många gånger.

Gården ligger intill Barkarby flygfält, F8, och fungerar idag som värdshus. Jordbruket lades ner 1954.