Gårdar på Mellanjärvafältet

AKALLA
BY
EGGEBY
GÅRD
GRANBY
GÅRD
HUSBY
GÅRDAR
HÄGERSTA-
LUND
HÄSTA
GÅRD
KISTA
GÅRD
KYMLINGE
GÅRD
ÄRVINGE
GÅRD
Granby gård

Gården nämns första gången på 1200-talet och är därmed den gård på Järvafältet som tidigast nämns i urkunderna

Av Granbys byggnader finns endast bostadshuset och några utbyggnader kvar. Det är delvis mycket gammalt, men är tillbyggt flera gånger och troligen också flyttat.

På området hade också militären en del byggnader. Mest intressant är den Svea Livgardet hade uppfört för ett stridsvagnskompani. Granby blev övningscentrum för Sveriges första tanks.
En märklighet är att inga forngravar hittats på området. en möjlig förklaring är att Granby helt enkelt inte är äldre än c 800 år. En annan att gravarna förstörts av jordbruket.

Granby är idag en privat bostad.