Gårdar på Mellanjärvafältet

AKALLA
BY
EGGEBY
GÅRD
GRANBY
GÅRD
HUSBY
GÅRDAR
HÄGERSTA-
LUND
HÄSTA
GÅRD
KISTA
GÅRD
KYMLINGE
GÅRD
ÄRVINGE
GÅRD
Eggeby gård

Den första kända bonden på Eggeby var Anund Svensson på mitten av 1400-talet. På den tiden var gården också prästgård, Spångas första.

Förmodligen har gården alltid befunnit sig på den höjd den befinner sig idag. Dock är dagens huvudbyggnad inte mer än c 100 år gammal.

Vid Igelbäcken intill Eggeby finns en bassäng i betong, 10 gånger 5 meter. Den byggdes vid tiden för första världs- kriget och var en tvätt- bassäng för soldaterna.