Gårdar på Mellanjärvafältet

AKALLA
BY
EGGEBY
GÅRD
GRANBY
GÅRD
HUSBY
GÅRDAR
HÄGERSTA-
LUND
HÄSTA
GÅRD
KISTA
GÅRD
KYMLINGE
GÅRD
ÄRVINGE
GÅRD
Ärvinge gård

Ärvingegård är på en plats som varit bebodd åtminstone sedan 1323. Under Gustav Vasas tid var det en stor by med ägor enda fram till Edsviken

De två byggnader som idag finns kvar är från 1800-talet och har inte mycket med det ursprungliga Ärvinge att göra.

Under gårdens storhetstid löd fyra torp under Ärvinge: Kasby och Silverdal i Sollen- tuna (båda finns fortfarande kvar)samt Sophielund och Kista båtsamnastorp, som båda fanns på Kista industri- område (revs på 70-talet).