Gårdar på Mellanjärvafältet

AKALLA
BY
EGGEBY
GÅRD
GRANBY
GÅRD
HUSBY
GÅRDAR
HÄGERSTA-
LUND
HÄSTA
GÅRD
KISTA
GÅRD
KYMLINGE
GÅRD
ÄRVINGE
GÅRD
Akalla by

Byn nämns första gången 1323 och än idag står ganska många relativt gamla byggnader på sina ursprungliga platser. Storgårdens mansbyggnad, som syns på bilden, är från 1600-talet och byggd i en stil som närmast kan kallas karolinsk-barock.

Idag är Akalla by ett välskött och populärt fritidsområde.

Den äldsta skrivningen för Akalla är "Arkali" och bety- der sannolikt "åkarlarnas by". Ån syftar då på Igelbäcken.