Lindgren Consulting
Göran Lindgren

Tegnérgatan 38A, 752 27 Uppsala     e-post: goranlin snabela bredband.net (ersätt snabela med @)

Sprid din information och dina synpunkter på ett enkelt och billigt sätt. Starta en enkel sorts webbsida – en blogg – och låt alla läsa. Den är enkel att starta och enkel att uppdatera. Läs mitt häfte och gör det själv. Andra upplagan av första häftet på mitt eget förlag kom i november 2005: Gör en egen blogg! cirka 40 sidor, A5-format, häftad. Här kan du läsa/hämta innehållsförteckningen i pdf-format. Läs en recension i pdf-format i Bibliotekstjänsts BTJ-häftet här. Häftet beställes genom förskottsinbetalning av 50 kr (inkluderar moms och porto) till Lindgren Consulting, postgiro 88 90 25 -3. Glöm inte att ange din adress!

Läs min blogg för Uppsalagruppen av SLFF (Sveriges Läromedelsförfattares Förbund) på http://uppsalaslff.blogspot.com
Min blogg Görans digitaltips finns på
http://gorandig.blogspot.com


Datautbildning:
Kurser om bloggar, Internet, ordbehandling, kalkylprogram m.m. på svenska eller engelska.
Sydostasien:
Föreläsningar och utredningar om ekonomisk och politisk utveckling i Sydostasien.
Författare:
Artiklar och böcker om Internet, webbundervisning, utvecklingsekonomi, Sydostasien mm.
Förlag:
Publicering av kortare böcker/häften i enkelt utförande tryckta på beställning (print on demand).

Denna sida uppdaterades senast den 17:e februari 2006.