Lindgren Consulting

Lättfattlig, tillförlitlig och välstrukturerad

Erbjuder enkla, småskaliga och kostnadseffektiva lösningar för problem som gäller informationsinhämtning och kommunikation för främst författare, lärare och studerande.

Görans digitaltips är namnet på en krönika i varje nummer av tidskriften manus som ges ut av Sveriges Läromedelsförfattares Förbund (SLFF). Krönikan finns också i digital form på http://gorandig.blogspot.com och där är den även kompletterad med mer material.

Göran Lindgren är en utbildad och erfaren folkhögskollärare och fil.dr i freds- och konfliktforskning med mångårig erfarenhet som universitetslärare i freds- och konfliktkunskap, utvecklingsekonomi och ekonomisk historia. Han har dessutom stor erfarenhet av föredrag, kurser och publikationer inom dataområdet.

Kontakta Göran med e-post på goranlin snabela bredband.net eller goranlin snabela gmail.com (byt snabela mot @)

Datautbildning:

Kurser om bloggar, Internet, ordbehandling, print-on-demand, kalkylprogram m.m. På svenska eller engelska.

Föreläsningar:

Föreläsningar och kurser om utvecklingsekonomi, miljöekonomi och konfliktekonomi samt Sydostasien.

Författare:

Artiklar och böcker om Internet, webbundervisning, utvecklingsekonomi, konfliktekonomi och Sydostasien.

Förlag:

Publicering av kortare böcker/häften i enkelt utförande tryckta på beställning (print on demand).

Några kurser:

Gör en bok! planerade tvådagarskurser för lokalavdelningar av SLFF (Sveriges Läromedelsförfattares Förbund) våren 2007.

Gör en egen blogg! halvdagskurser för SLFF (Sveriges Läromedelsförfattares Förbund) 2005.

Internet för läromedelsförfattare fortsättningkurs för LFF (Läromedelsförfattarnas Förening) 1999, 2000.

Internet för lärare, tre endagarskurser för Franska Skolan 1999.

Internet för läromedelsförfattare, tvådagarskurser för LFF (Läromedelsförfattarnas Förening) 1997, 1998.

PageMaker, Internet för Västernorrlands läns landsting, Landstinget i Uppsala län, UDAC (Uppsala Datacentral) 1995.

Några föreläsningar:

Utvecklingsekonomi för kursen Globalmedicin, IMCH (International Maternal and Child Health, Uppsala universitet), från hösten 2002-

Miljöekonomi för kursen Miljövård vid Avdelningen för växtekologi, Uppsala universitet, från hösten 2006-

Föreläsare om Internet i undervisningen för regionala IT-kurser för folkbildare från studieförbund och folkhögskolor, Västerås, Stockholm, Grythyttan, Haparanda, Gysinge 1999, 2000, 2001.

Några artiklar:

Malliga författare spar tid! manus, nr. 3-4 oktober 2006.

Låt din bok bli e-bok! manus, nr. 3-4 oktober 2006.

Är OpenOffice ett bra gratisalternativ till Microsoft Office? manus, nr. 2, 2006.

Du är ansvarig för vad andra skriver på din blogg, manus, nr. 2, 2006.

Är bloggar en övergående fluga? manus, nr. 1, 2006.

Några böcker:

Gör en bok! 2007. Uppsala: Lindgren Consulting (ännu ej utgiven).

Studies in conflict economics and economic growth, Doctoral dissertation, Report No. 72, Department of Peace and Conflict Research, Uppsala University, Uppsala 2006.

Gör en egen blogg! 2006. Uppsala: Lindgren Consulting.

Introduktion till utvecklingsekonomin, Avdelningen för u landsfrågor, Uppsala universitet, 1976, 1979, 2002, 2003.

Internet för lärare. 1998. Lund: Studentlitteratur.