The Original Series - Besättningen

GoldBar

James T Kirk ___________________________________________________________________

Börjar sin karriär år 2250 med att bli kadett på Stjärnflotteakademin.
År 2286 stiger Kommendör James T Kirk (William Shatner) ombord på U.S.S. Enterprise NCC-1701-A och enligt huvuddirektivet tar han kommandot och sin besätting på en forskningsresa på fem år ut i rymden.
Många spännande uppdrag och många svåra lösningar binder honom samman med sin besättning fram till sin död år 2293.
Ras: Människa
Spock ___________________________________________________________________

År 2265 tar Örlogskapten Spock (Leonard Nimoy) tjänst under Kapten James T Kirk som Försteofficer och Vetenskapsofficer. Genom åren gör han mycket annat på många andra ställen, men återkommer till Kapten James T Kirk genom olika händelser.
Spock är duktig på diplomati och får många ärenden som är nog så spännande. Dör år 2286 och återuppstår straxt efter.
Ras: Hälften människa och hälften Vulcan
Leonard McCoy ___________________________________________________________________

Redan år 2266 är Örlogskapten Dr. Leonard McCoy (DeForrest Kelley) under Kapten James T Kirk's tjänst som Chefsläkare. Bakom ett hett temprament och lite smånonchalans döljer sig en djup empatisk och en enormt duktig man.
Ras: Människa
Montgomery Scott ___________________________________________________________________

Örlogskapten Montgomery Scott (James Doohan) började att tjänstgöra för Kapten James T. Kirk år 2264 och blev snart Maskinschef.
Från Skottland och äkta skotte. Spelar säckpipor, bär kilt och påstridig. Blev också "Fixaren" som ingen kunde vara utan.
Ras: Människa
Pavel Chekov ___________________________________________________________________

Fänrik Pavel Chekov (Walter Koenig) börjar sin tjänstgöring hos Kapten T. Kirk år 2263 som Navigatör.
Hett temprament och ett romantiskt hjärta lägger hinder på vägen i hans karriär, men med ett ursprung från Ryssland och med en stark stolthet ger han ändå besättningen gott om skratt och skoj.
Ras: Människa
Uhura ___________________________________________________________________

År 2266 börjar Kommunikators Officer - Nyota Uhura (Nichelle Nicols) sin tjänstgöring under Kapten T. Kirk. Duktig vid kommunikationspanelen, men också på laga och underhålla den själv.
Underhåller besättningen då och då med sitt sjungande och spelande på Vulcan harpa.
Ras: Människa
Hikaru Sulu ___________________________________________________________________

År 2265 tillkommer Rorsman Officer - Hikaru Sulu (George Takei) under Kapten T. Kirk's tjänst.
PGA sin närhet till den Klingonska Imperiet få han han en viktig roll när det behövs hjälp vid Klingon-sammanträffanden.
Stark inom sina hobbyn; kampsporter, fäktning och botanik.
Ras: Människa
Christine Chapel ___________________________________________________________________

Dr. Christine Chapel (Majel Barett) börjar år 2266 sin tjänsgöring hos Kapten T. Kirk som Ansvarig Sköterska. Hon har ett romantiskt hjärta för Spock, men längre än så sträcker det sig inte.
Efter femårs-uppdraget ute i rymden träder hon tillbaka.
Ras: Människa

GoldBar

Tillbaka