Captains of the Star Trek Series


Captains of the Star Trek Series

Med 704 avsnitt och tio långfilmer, spänner sig Star Trek ända från 1966 och fram till 2005.
Om ett avsnitt eller film per dag skulle ses, skulle det ta två år att gå genom allt.


GoldBar