Science Fiction

GoldBar

Att bygga upp en berättelse basered på vetenskap och teori och låta den spinna vidare på en fiktiv framtid, det är Science Fiction. Vi vet inget om framtiden och det fascinerar människan. Det vi vet idag, visste de inget om för hundra år sedan. Men mycket av deras spekulationer i berättelserna då, är inte helt osannolika idag! Så, det vi frossar i nutida, vad gäller universum, andra varelser, tidsrymder och livet ... vad vet vi?


Euphoria
Euphoria

GoldBar

Litteratur

Redan 1728 skrev Murtagh McDermot "A trip to the Moon". En fantastisk tanke med en kanske inte då vetenskaplig grund, men med ett desto större vetenskaplig fantasi!

På 1800-talet blev det fart på den tekniska och industriella utvecklingen i USA och runtom i europa. Detta återspeglades i litteraturen, där författarna med övertygelse använde sig av de tekniska och de vetenskapliga termerna och teorierna.
Litteraturen fick sig en pirrande spänning av att berättelserna kanske ändå ... skulle kunna ske i verkligeheten någon gång i framtiden!

1864 kom "A Journey to the Centre of the Earth" av Jules Verne. Också en svindlande tanke som då kanske inte ansågs så vetenskapligt omöjligt? Baserad på dagens vetenskap och teorier om jordens inre, ja, då är det Science Fiction!

Jules Verne fortsatte med övertygelse i sina böcker berätta om resor till både månen och ner under haven. Fascinerande berättelser med tanke på hans kunskaper om dåtidens teknik och vetenskap.

Författaren Mary Shelley utnyttjade sin vision av vetenskap då hon byggde en humanoid av döda kroppsdelar och därmed skapade "Frankenstein's Monster"! En rysande tanke som beabetas flitigt inom Science Fiction.

1895 debuterade Herbert George Wells med "The Time Machine". Berättelsen om en tidsresa till år 802.270 och där mänskligheten utvecklas till två helt skilda raser.

Tidsresor är populära teman i dagens Science Fiction. Kanske för att möjligheten ändå finns inom räckhåll? Åtminstone i vetenskaplig teori?!


... av Tim Hildebrandt
© Tim Hildebrandt

"Science fiction är en gren av fantasilitteraturen som igenkännes på faktum att den underlättar läsarens frivilliga undanträngande av sin skepsis genom att lägga tonvikt vid en atmosfär av vetenskaplig trovärdighet i sina fantasifulla spekulationer om vetenskap, rymd, tid, sociologi och filosofi."
//Sam Moskowitz//


GoldBar

Ord är makt ... åtminstone kan det skapa kaos. Det visade Wells 1898 i sin bok "The War of The Worlds".
I Orson Welles radiopjäs-version 1938 utbröt panik, som visserligen skapades delvis av pressen men ändå fick människorna att "tro". Kanske därför är Science Fiction så populär? Det verkar så otroligt, men helt osannolikt är det inte!

I sin bok "The Food of Gods" som kom 1904 fortsätter Herbert George Wells in i framtiden. Denna gång handlar det om framtidsmänniskan som är en högintelektuell och moraliskt högtstående ras som skall efterträda som världens herrar ...
Olika raser runtom i universom som både fiender och allierade. Vi vill inte gärna tro att vi skulle skulle vara helt allena i denna stora rymd. Och inte vill vi tro att vi skulle vara lägre stående heller! Trots att rymdbesökarna skulle i så fall ha rymdskepp med teknik över vår förmåga och trots att rymdbesökarna i så fall har en förmåga att klara både tid och rymd ... så är det vi som är de högintelektuella och därmed den högre stående rasen!
Då är det bra med Science Fiction, för vad vet vi om hur det verkligen är?!

1911 skrev Hugo Gernsback ihop en "vetenskaplig berättelse" och därmed kom bergeppet Pulp Fiction. I olika tidskrifter skrev han berättleser där han förutsåg en rad kommande saker: bandspelaren, jukeboxar, rostfritt stål, plast, mikrofilm, högtalare, television, solenergi etc. Och idag är dessa ämnen inte fiktiva längre.
Efter Pulp Fiction tog litterarturen steget över från små tekniska under till stora visioner - Det "oändliga universumet".