Häxor

GoldBar

Hon är ogudaktig, hon står i förbund med Djävulen och hon kan utföra magi!


Witch

GoldBar


Hon botade de sjuka och hon var byns kloka gumma, men trots det var hon elak och ville alla ont. Hon var häxa!

Folktron och rädslan för häxor skapade häxprocesserna. Förföljelse och bålbränningar som nådde sin kulmen 1668 och 1677. Mer än 300 svenska människor torterades och avrättades. I Europa var dödssiffran upp till nio miljoner avrättade.


Manara Witch


Den kristna häxan kan enligt kyrkan inte existera. Men hon uppstod i de gamla tiderna när fanns det kloka gummor som levde vanliga liv i det kristna samhället. Det som skilde henne från de andra var att hon var kunnig i örtkonst och kanske lite i naturlära. Föe de okunniga, som de flesta var, var detta lite skrämmande och gränsade till magi och svartkonst. Men hon var antagligen byns enda läkekunniga och alltså var byborna beroende av henne.

Den djävulsdyrkande häxan vänder sig mot de kristna värderingarna. Hon tillber och dyrkar den kristna djävulen Lucifer och använder sig av de kristna symbolerna som blir vanhelgade.

GoldBar


Idag tillhör de flesta häxor den s.k. Wicca-orden (wicca = den vises konst). Wicca-orden uppstod 1940-talet. De utövandar rituell magi och dyrkar Guden och Gudinnan. Häxorna i Wicca-orden tror INTE på himmel och helvete eller på någon utomstående makt som får oss att göra gott eller ont. Därför finns inte begreppet synd heller. Den tre levnadsmoralerna är "Allt en gör återkommer trefaldigt, gott som ont, i livet i döden i sanningen" , "Skapa kontakt med jorden och visa din respekt och kärlek till naturen", "Gör vad du vill så länge det inte skadar någon". Den sistnämde är den grundläggande.

Witch


Pentagrammet är den mest använda symbolen för wicca. Några andra är Athamen (dubbeleggad dolk), bägare för det rituella vinet eller vattnet och staven.

Wiccanerna anser att man måste hitta kraften inom sig för att kunna få kontakt med den världsliga kraften för att kunna absorbera dessa krafter. de tror på ett samspel mellan ont och gott, manligt och kvinnligt, styrka och svaghet, svart och vitt, att det ena inte kan existera utan det andra.

Wicca vill inte värdera häxor högre än andra människor och respekterar andra religioner.

GoldBar

Satanisthäxan

Hon har ingen religon och hon dyrkar ingen ... utom sig själv! Hon använder namnet Satan i hyllningar för den som vågar gå emot de etablerade normerna utan att bry sig om konsekvenserna. Därav kommer ordet satanism.

Magi och häxkonster ... åkallelser av andar och demoner ... allt som kan hon kan manipulera med för sin egen vinnigs skull, det utnyttjar hon maximalt.

Witch

OBS ...
Då satanister är enormt egoistiska och ritualbundna,
bör man vara väldigt klarsynt och inte låta sig beblandas med dem hur som helst.