~The Magic of Fantasy~

GoldBar


Fantasy är en förtrollad värld. En värld där onda makter skall förgöras av hjältemodiga riddare och kraftfulla  magiker. Vackra prinsessor och sköna damer förgyller fantasivärlden som gärna ramas in med mörka skogar, oändliga slätter eller någon annan magisk miljö från universums outforskade rymd. Fantasy förflyttar gärna händelserna in i en obestämd tid eller i ett omätbart förflutet.


Ars Magica av Keith Parkinson
© artwork copyright Keith Parkinson used with permission

Fantasy är en värld där ondskan finns i  form av drakar, trollkarlar och/eller andra onda figurer. Dessa skall då förgöras med "Sword and Sorcery", svärd och trolldom.


Heroic/High Fantasy

Fantasy är sagor för vuxna. "Heroic Fantasy", hjältesagor fyllda med spänning och romantik. Sagorna kännetecknas av anknytningarna till gamla myter och sagor. "High Fantasy" är en förädlad form som oftast är baserade  på de gamla gudasagorna. Men det finns också en nutida Fantasy som vanligen kallas Science Fiction. Vi vet inget om det som är outforskat eller om framtiden, men sagor om det kan vi fortfarande göra!

Litteratur, film och annan konst som inte är verklighetsefterbildande eller försöker att rationellt övertyga om det realistiska i det spekulativa innehållet. Inom litteraturen var William Morris föregångaren. Några kända är J.R.R. Tolkien med "Sagan om Ringen" och Robert E. Howard med "Conan Barbaren". I den svenska litteraturen har Fantasy aldrig haft någon dominerande ställning, men inom barn/ungdomskategorin kan dock "Mio min Mio" och Astrid Lindgrens "Bröderna Lejonhjärta" räknas.

GoldBar

Magi, det mystiska och hemlighetsfulla ...

Okult vetande, trolldom eller handlingar och beteenden som vill betvinga de övermänskliga makterna i en önskad riktning. Magi brukar delas upp i två grupper, dels VIT MAGI, som är god och allmänt accepterad av samhället. Sedan är det SVART MAGI, som utövas i onda syften. Inom religionen är magin inriktad på att säkra livskraft. Detta utövas med besvärjelser, formler och rituella beteenden.

Älvor

Som små skira dockor håller älvorna för det mesta till ute i naturen, dansande på ängarna eller vid vattendragen. Vi ser spåren av dem i form av älvringar, älvdanser eller alvrum som de nertrampade cirklarna kallas där älvorna har dansat.


When the first baby laughed for the first time,
The laugh broke into a thousand pieces and
they all went skipping about,
And that was the beginning of fairies.
//Sir James Matthews Barrie (1860-1937)//

GoldBar

Häxor

Kvinnor som utövar otillåten magi och skadar andras liv och egendom, till skillnad från "kloka gummor" som utövar trolldomskonst i syfte att bota och hela. Båda är allmänmänskliga och tidlösa, men under århundraden har den europeiska häxtron sanktionerats av kyrkan och integrerades i deras förföljelser av religiöst avvikande.

Trollkarlar

Den manliga motsvarigheten till häxan. Den mest kände trollkarlen och siaren är nog Merlin. Han var en keltisk bard, son av en jungfru och en djävul. Han slutade sina dagar i en djup skog med att bli nedsövd i en evig sömn av en fé.

Småfolket eller dvärgar

Ett väsen i myt och folktro. Dessa är ett småvuxet, oftast ondskefullt släkte som bor i bergen. De beskrivs också ofta som skickliga smeder. I Sverige är motsvarigheten troll och vättar.Snow White av Keith Parkinson
© artwork copyright Keith Parkinson used with permission

De mest kända dvärgarna är nog De Sju Dvärgarna i sagan "Snövit och de Sju Dvärgarna". Troligen är detta en sydeuropeisk, kanske en syditaliensk folksaga som under medeltiden blev  världskänd som saga av Bröderna Grimm. År 1937 gjorde Walter Disney en tecknad långfilm av sagan och därmed blev den också en "Disney-klassiker".