Skolfartyget LAGAREN,
ex Fyrskeppet SVINBÅDAN
Holger Renberg

Läs även:
Lagaren från 1894 till nu! (270 kB)
Verksamhetsplan 2005-12-11
Ingvar Rylander 2006-11-22
Thore Hansson 2006-09-10
Lagargruppens kravlista 2007-01-15
Holger Renbergs PM om LAGAREN
Holger Renbergs PM, 2001
Holger om seglande LAGAREN (98 kB)


Svea-bolagets turboelektriska Ragne och
Regin – 15 knop med kolfyrade skotska
sjöångpannor och ljungströmturbiner!


Bild: Lagaren som hon såg ut 1994

SUMMERING NOV. –94

    Lagarens förvandling till seglande skolfartyg, har under långliga tider i varierande grad levt på sparlåga men aldrig avstannat. En liten skara frivilliga har varsamt, tålmodigt och oförtröttligt, etappvis arbetat vidare, medan de sjögående fartygen och institutionens övriga verksamhet måst prioriteras.
   Först hösten 1991 kunde vi på allvar successivt ta upp projektet och med full kraft från och med våren 1992, då vi med arbetsmarknadsstöd engagerade fackmän från det nedlagda Finnboda.
   Nuvarande etappmål är att innan utgången av 1994 då Lagaren fyller 100 år, kunna förflytta henne för egen maskin, kunna manövrera, styra och ankra.
   Utgångsläget 1972 – total avsaknad av framdrivningsmaskineri, styrutrustning, ankare m.m. m.m.
   Nuläge – hydrauldrivet ankarspel, kättingklys, ankare och kättingbox, hydrauldriven bogpropeller med drift från huvudmaskin eller separat nöddiesel, kättingstyrning, handhydraulstyrning och "joystickstyrning", framdrivningsmaskineriet installerat, endast vissa kopplingsdetaljer återstår innan körning kan ske – hoppet att kunna köra före årsskiftet kvarstår.
   Skrovarbeten: stor översyn i docka, fördäck och poopdäck i trä ersatta med ståldäck, styrbordssidans verkstadspuckel nedskuren, tre nya nedgångskappar byggda på väderdäck, stora isolerings- och garneringsarbeten utförda inombords, nya maskinnedgångar från huvuddäck m.m.
   En utförlig beskrivning av alla de otaliga moment av konstruktion, renovering av gammal utrustning, minutiösa installationsarbeten, materialanskaffningar o.s.v. skulle i detta sammanhang föra alldeles för långt. Jag nöjer mig med att kort och gott konstatera att Lagarprojektet löper till stor belåtenhet, är ytterst lärorikt, tillför gården viktiga materiella resurser och utgör ett betydelsefullt led i hemgårdens pedagogiska utvecklingsarbete.

HOLGER RENBERG


Vad händer med Lagaren just nu:
hem.bredband.net/lagaren

6 jan 2007