DUMP: Skeppsholmens Folkhogskola - Styrelse och ledning

Om oss
 
  Skeppsholmens folkhögskola
  Ekonomi
  Folkmusikhuset
  Historia
  In English
  Styrelse och ledning
  Styrdokument
  Skeppsholmsdagen
  Våra fartyg och båtar
  Bildgalleri
 Styrelse och ledning

Styrelseordförande Gutte taube

Skeppsholmens folkhögskola drivs av en religiöst och partipolitiskt obunden stiftelse – Stiftelsen Skeppsholmsgården.
I stiftelsen styrelse sitter ledamöter med anknytning till sjöfartsnäringen och folkbildning. Ny ordförande från den 1 juni 2008 är Staffan Kvarnström.

Aktuellt
Styrelsen har bestämt att anställa Susanne Stenhammar som Stiftelsechef och Ewa Melin som biträdande Stiftelsechef fr o m den 1 aug 2010.

Styrelsen har utsett Susanne Stenhammar till rektor för Skeppsholmens folkhögskola och förlänger Ewa Melins anställning som Hemgårdsföreståndare tillika "rederichef" fr o m den 1 aug 2010.

Styrelsens sammansättning
Staffan Kvarnström, ordförande, Shamrocks vänner
Claes Bursell, Shamrocks vänner
Yvonne Edholm, Shamrocks vänner
Susanne Stenhammar, Shamrocks vänner
Henrik Moberg, Stiftelsen Birkagården
Vakant Stiftelsen Birkagården
Britta Nygård, Föreningen Norden
Jan Berglöw, Redareföreningen
Leif Franzén, Fartygsbefälsföreningen
Mikael Huss, Sjöbefälsförbundet
Chang Strömberg, SEKO-Sjöfolk

Adjungerade
Anders Unossson, Skärgårdsstiftelsen
Ola Lindergård, personalrepresentant
Henrik Renberg, personalrepresentant
Kursdeltagare, studeranderådet

Föredragande

Susanne Stenhammar, Stiftelsechef och rektor
Ewa Melin, biträdande stiftelsechef

Revisor
Christer Nilsson, Revisionsbyrån Hummelkläppen

Styrelsens arbetsutskott
Jan Berglöw
Staffan Kvarnström
Henrik Moberg
Susanne StenhammarDenna sida skapades den 19 september 2006 och uppdaterades senast den 19 oktober 2010
© 2011 Stiftelsen Skeppsholmsgården Kontakta oss | Skriv ut sida