Skolfartyget LAGAREN,
ex Fyrskeppet SVINBÅDAN


Se även:
Fyrskepp i storm 1949 (57 kB)
LAGAREN blir skolfartyg! (1,1 MB)
På SVINBÅDAN år 1940 (448 kB)
Lagaren från 1894 till nu! (270 kB)
Var är klockan och lanterninen?! (107 kB)
Kollosegling med LAGAREN!
Båtologen 2005-4 (106 kB)
SVT Kriminalserie Graven (54 kB)
Hur AGA-spisen kom ombord (24 kB)
När Ingvar blev stimchief (88 kB)

En stor mängd intressant material har genom åren publicerats i Shamrocks vänners tidskrift 'Shamrocknytt' som en gång per år kommer ut med ett extra påkostat och innehållsrikt nummer.
Dessa bilder har åtföljt Karl-Erhard Johanssons teknikhistorisk återblick och framåtvision över LAGAREN
LAGAREN
mer än en sekelgammal historiaAV KARL-ERHARD JOHANSSON

  Skolfartyget Lagaren vid Östra Brobänken, Stockholm - Hemgården Skeppsholmsgården
När den av Wilhelm Lindbergs Varv till Gotlandsbolaget 1899 levererade s/s HANSA anländer till Visby på sin jungfrufärd skriver Gotlands Allehanda: "Mjuka linjer med lister i pilform och en knubbig rundad akter med synlig roderstock. Skrovet är en sannskyldig skönhet." Det var väl inga problem för varvet. Bara att kopiera den fem år tidigare byggda SVINBÅDAN.

  LAGAREN - ex SVINBÅDAN
W. Lindbergs Verkstads- och Varfs AB
Nybygge nr 214
Levererad 1894
L.ö.a. 34,65 m
L.v.l. 31,40 m
Max. bredd 6,70 m
Djupgåenden 3 m
Deplacement 290 ton

HM Scania DSI-14, 366 Hk
Hjm-1 Volvo-Penta MD-96 90 KVA
Hjm-2 Bukh DV20 13,8 KVA
Hjm-3 ONAN 12 MD KAD 15 KVA

Ankarspel Clark Chapman Hyd.motor Volvo F11-39
Bogpropeller O 600 Hyd.motor Volvo F11-39n
Drift från HM pump Volvo F11-78
alternativt Deutz KHD Vickers 25

Med frisk vind i flaggen
och livbåten avtäckt gjorde
LAGAREN en lyckosam provtur.

Skolfartyget Lagarens akterdäck med trälivbåt

Skolfartyget Lagarens fyrmästarehytt, Karl-Erhard Johansson

Artikelförfattaren, med långt förflutet inom maskinavdelningen på det största av Stock­holmsvarven - Finnboda - och var teknisk projektledare åren 1992-99 men som även nu deltar i LAGARENs framtida utveckling, sitter här i fyrmästarens hytt.
Albin Ernst Lindblom, fyrmästare 1910-37, bar dagligen surtut (dubbelknäppt livrock med stora slag). Han vaknade om fyr­vaktarens steg på däcket över honom tystnade.

  Hemgården Skeppsholmsgården - lunch med föreståndare Holger Renberg i Årboden
Det är tusenden av arbetstimmar som har nedlagts av en stor skara ideella krafter i renoveringsarbetet med LAGAREN. Ibland har de samlats till en gemensam lunchpaus inne i årboden.

Åke Sjöström vid huvud-eltavlan på Skolfartyget Lagaren Skolfartyget Lagarens styrhytt ca 2001, Sten Liwendal

Ovan: Åke Sjöström granskar instrumenttavlorna för att kontrollera att allt fungerar oklanderligt.

Ovan till höger: Sten Liwendal i styrhytten med dess hypermoderna naviagtionsutrustning.

Till höger: Rolf Alfredsson i renoveringstagen vid en av maskinerna.

Skolfartyget Lagarens huvudmaskin, Scania DSi-14

Svinbådans fyrskepp ca 1925
SVINBÅDANs fyrskepp. Den stålmast med lanternin som ersatte den främre masten vid ombyggnaden 1908 finns idag som minnemärke på sjöfolkets allaktivitetsanläggning i Rosenhill i Göteborg. Bakom det rektangulära fönstret ovanför det sista N:et finns lotsmässen - det idag tidstypiskt renoverade 'runda rummet'.

Skolfartyget L<FONT SIZE=2>AGAREN</FONT> i Östra Beckholmsdockan
Skrovets mjuka och harmoniska linjer framträder än mer när Lagaren tillfälligt har
lämnat sitt rätta element och gått in i torrdockan på Beckholmen.

Skolfartyget Lagaren, akterdäcket läggs om Skolfartyget Lagarens styrhytt
Arbeten med förnyande av akterdäcket respektive styrhytten


Vad händer med Lagaren just nu:
hem.bredband.net/lagaren

24 feb 2007