Skolfartyget LAGAREN,
ex Fyrskeppet SVINBÅDAN
Holger Renberg introducerar sin båt, resa och goda skeppskamrat...


Jerker Ståhl som här berättar om verksamhet vanliga människor enbart kan komma i kontakt med genom Skeppsholmsgården.
  ...såvitt man inte skaffar sig en alldeles egen skuta förstås!


- Läs även:

På SVINBÅDAN år 1940 (448 kB)
LAGAREN från 1894 till nu! (270 kB)
Var är klockan och lanterninen?! (107 kB)
LAGAREN blir skolfartyg! (1,1 MB)
Kollosegling med LAGAREN!
SHAMROCK, LAGAREN och gården
LAGARENs konsekvenser
När Ingvar blev stimchief (88 kB)
Sillfrukost 16/12 -06 (107 kB)
Jubel-Presentation 3 2005 (300 kB)

Ur Shamrocknytt 2002-01:

September 2001 dockade vi Lagaren på Beckholmen. Förutom sedvanlig periopdisk översyn gällde det denna gång att få skrovet klassat och godkänt för visst farts­område.
I vårt uppdrag till varvet ingick plåtbyten under akter­skansen samt ultraljudsmätning av bordläggningens plåttjocklek enligt sjöfartsinspektionens krav 4 mät­punkter per m2 (totalt över 900 mätpunkter).
Själva åtog vi oss arbetet med att invändigt frilägga den del av bordläggningen som skulle bytas ut - demontera garnering och durk, stuva om barlast, bila bort sten­hård gammal betong - ett jobb långt mer krävande än vad vi från början trott.
Medverkade under varvsbesöket gjorde Karl-Erhard Johansson, Thore Hansson, Åke Sjöström, Ingvar Rylander, Jerker Ståhl och gårdens anställde Rolf Alfredsson.
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att "lönen för mödan" blev god. Varvsbesöket genomfördes planenligt och med i alla avseenden tillfredsställande resultat.
107-åriga Lagaren är "still going strong".

Så överlämnar jag ordet till Jerker, en av dem som generöst satsat sina lediga onsdagskvällar och lördagar på arbete i projekt Lagaren.

Holger Renberg


LAGARENS
Varvsbesök
i September 2001


Vi hade bestämt att LAGAREN skulle upp på varv för bottenbesiktning och bottenmålning. Den aktuella dagen blev onsdagen den 12 september efter två dagars fördröjning. Ingvar och jag åkte till LAGAREN på tisdagskvällen och förberedde för resan till Beckholmen med att handla mat och att bära ombord utrustning som vi behövde på varvet. Kvällen avslutades med en stunds snack innan vi gick och lade oss ganska tidigt.

Onsdagen startades med en tidig frukost i Runda rummet på LAGAREN varefter besättningen samlades ombord för förhalning. Maskiner kontrollerades och Ingvar fick en första instruktion av Karl-Erhard eftersom Ingvar skulle vara maskinchef då Karl-Erhard skulle vara bortrest på återresan till Skeppsholmen. När vi vid 8-tiden såg att MARITÉ, som skulle gå före oss in i dockan, var på väg till varvet kastade vi loss och följde efter. Thore var skeppare.

Vår inkörning i dockan gick utan problem och fartyget förtöjdes i Östra dockan med en akter- och en förlig förtöjning via spel. Indockningen tog tid eftersom MARITÉ , som låg innanför oss, tog i botten först. Tiden utnyttjades till att bl.a. förbereda kablar och kontakter till landströmmen. Vi åt även en god lunch, tillagad av Ingvar som har varit skeppskock tidigare. När det var LAGARENs tur att stöttas fick vi hjälpa varvspersonalen med att fästa stöttorna mot fartyget med tampar.

Vattnet har precis pumpats ut är och det ännu ganska lerigt på dockbottnen...

När det äntligen var färdigstöttat samt landgång och "fyllenät" var uppsatt, blev det dags att koppla in landströmmen. Luftslangar och billmaskiner anslöts till kompressorn och arbetet med att knacka bort betong i akterskansen där plåten skulle bytas påbörjades av Rolf.

Jag var där en kväll i början av veckan och då pågick arbetet med betongknackningen. Botten hade kontrollmätts av varvet och skrovet var fullklottrat med siffror. Varvets svetsare hade tagit upp ett stort hål i akterskansens babordssida.

På lördagen målade jag ankarkättingarna med vit färg i fem famnars avstånd enligt ett kodsystem. Resten av besättningen var sysselsatta med arbeten runt plåtbytena.

På onsdagskvällen tog vi in de två cirka 140 meter långa ankarkättingarna med Rolf på dockbotten som drog fram kätting mot klysen. Jag stod som kommunikationskarl till Karl-Erhard som körde ankarspelet. Ingvar stod i kättingboxen och såg till att kättingen inte skulle kinka sig. Bottenmålningen hade framskridit så långt att nästan bara plåtbytesbitarna var omålade.

Torsdagskvällen innan hemförhalningen var jag och tittade på bowling med företagslaget innan jag fick skjuts till Beckholmen med en arbetskamrat. Jag hade tidigare kommit överens med Rolf att jag skulle sova ombord den natten. Rolf hade åkt hem innan jag kom dit vid 23-tiden.

På fredagsmorgonen väcktes jag nästan av Rolf som precis hade kommit och satt på kompressorn. Men jag hade väckts av fotsteg innan dess. Varvets svetsare höll på med de sista svetsningarna. Besättningen som skulle vara med på förhalningen till Skeppsholmen var ombord förutom Thore som skulle komma på efter middagen. När de flesta hade kommit åt vi lunch.

Efter Lunchen hörde vi att vattnet hade börjat släppas på via dockluckorna. Vi tyckte det var lite för tidigt enligt vad vi hade kommit överens om. Ingvar fick bråttom att starta en generator ombord för att kunna dra in landströmskabeln. Vi fick nästan ställa oss på landgången för att han skulle komma ombord igen.

Vattnet steg i dockan utan att vår skeppare Thore hade kommit. Våra stöttor hade plockats bort och därefter även MARITÉs innan Thore kom. Han och hans kamrat fick åka med på en arbetsflotte för att komma ombord på LAGAREN. Thore hade väskor med sig och fick klättra på en lejdare så det såg ut som att det kom ombord en lots.

Nu hade dockportarna öppnats så att vi kunde ta hem förtöjningarna och backa ut med Holger som rorgängare. Jag hade just hissat LAGARENs signalbokstäver SBAK.

När vi såg Årboden blåste vi en hälsningssignal. Efter en stund hade vi förtöjt och kunde städa inför Skeppsholmsdagen, som inträffade dagen därpå. Ingvar och jag sov över ombord.

På skeppsholmsdagen kom det mycket folk också ombord på LAGAREN som hade utställningar och Öppet skepp så att besökare kunde titta sig omkring. Akterskansen och en del av hjälpmaskinrummet var avstängt p.g.a varvsbesöket tidigare. Vi åt en klassisk sillunch i Runda rummet, en tradition sedan sekelskiftet. Besökare gick förbi rummet och kommenterade vår lunch...

Jerker Ståhl


Vad händer med Lagaren just nu:
hem.bredband.net/lagaren

30 april 2007