Skolfartyget LAGAREN,
ex Fyrskeppet SVINBÅDAN
Karl-Erhard Johansson,
projektledare för LAGAREN
berättar


Läs även:
Lagaren från 1894 till nu! (270 kB)
Bilder ur Shamrocknytt (236 kB)
Holger Renbergs PM, ca 1990
Holger Renbergs PM, 2001
SHAMROCK, LAGAREN och gården
Holger om Lagaren 1994 (47 kB)
Holger om projektet LAGAREN (98 kB)

I Sverige råder, särskilt efter Estonia-
katastrofen andra naturlagar än i ex-vis asien:

Med maskin på däck, fem ton brännolja i
ombordlyft cistern rakt över samt en extra hög
styrhytt för bästa utsikt sticker denna bogserare
bara 1,5 meter - och flyter ändå upprätt!

En stor mängd intressant material har genom åren publicerats i Shamrocks vänners tidskrift 'Shamrocknytt' som en gång per år kommer ut med ett extra påkostat och innehållsrikt nummer.
Här berättar Karl-Erhard särskilt om en spännande kollosegling 2005:


Ett årsvarv runt lagarens horisont
[Tillbakablick kring årsskiftet 2005-2006]2005 har inte inneburit några stora arbeten på Lagaren. Det har mest varit fråga om underhållsarbeten och där har framför allt Ingvar Rylander och Jerker Ståhl på helgerna utfört ovärderliga insatser. Det verkligt viktiga för Lagaren framtid har varit att få sjövärdighetscertifikat och det har vi lyckats med.

I vintras gjorde vi i ordning alla ljusventiler under huvuddäck - stormluckor justerades och muttrarna låstes. Ballasttackor i akter- och förskeppet låstes för att klara rullning, allt enligt Sjöfartsverkets krav.

Efter stora förberedelser med framtagning och vägning av vikter, kontroll av djupgående för och akter, fullständig genomgång av tankars innehåll och löst materials placering, var vi så redo för stabilitets- och krängningsprov den 15 april. I närvaro av Urban Lishajko, vår nya inspektör från Sjöfartsverket, Bengt Vestberg, Baltic Marine service och Lagarengänget, dvs Ingvar, Jerker, Arnold, Åke, Nils-Ivar och jag så drog vi med en pallyftares hjälp vikterna på 1,5 ton från SB till BB gång på gång framme på förskeppet tills Urban och Bengt var nöjda.

Bengt, som har en gedigen kunskap om stabilitetsberäkning har ju också med sin duktiga medarbetare Rolf Carlsson utfört generalarrangementsritning, brand- och säkerhetsplaner över fartyget. Jag hade glädjen att i många år få arbeta tillsammans med dessa killar på Finnboda Varf.

Bengt hade sedan ett omfattande arbete med att beräkna resultatet av krängningsprovet. Det visade sig att det bara rörde sig om någon grad krängning SB och BB, mer hände inte med den aktuella vikten!


Strax avfärd: Mycket förväntansfulla inför den spännande resa som särskilt nämns i texten

Resultatet, som presenterades för Sjöfartsverket, godkändes den 29 april och 10 juni fick vi det efterlängtade certifikatet. I juli utförde vi tre veckoseglingar i mellanskärgården med olika målgrupper, ungdomar, "makalösa föräldrar" och Circus Cirkör. Resa nr 1 och 3 genomfördes med Thore Hansson som befälhavare och Ingvar Rylander som maskinist. Resa nr 2 hade Nils-Ivar Lindqvist som skeppare och undertecknad som maskinist. Alla tre seglingarna blev mycket lyckade och vi lyckades finna fina hamnar vid Lådna och Låren. Lagarens fina arbetsbåt som går att segla, badplattformen och den fina bastun gjorde ju sitt till för trivseln ombord.


Liggande i Lådna: På styrbords sida syns badplattformen. Man ser också, att någon riggat en 'lian' från rånocken. Storgaffeln är halvvägs firad och något är riggat där också. Saker händer även i land - både på kajen och uppe bland knotiga tallar på branta klippor. Barnen hade tur med vädret. Och skulle det ha råkat regnat kunde man inte annat säga, än att man i stället hade tur med båten - ja, med Lagaren skulle vi kunna göra kolloseglingar året om!

De duktiga ungdomsledarna Åsa och Peter arrangerade många tävlingar och även jag fick en del uppgifter. På en tipspromenad hade jag till uppgift att vid min kontroll ställa följande fråga: En far och hans son blir inblandade i en bilolycka, där fadern omkommer. Sonen, som skadad hamnar på sjukhus, hör när han kommer till sans läkaren säga: Å, är det du min son? Vem var läkaren?

Jag grunnade på gåtan medan jag väntade på den första deltagaren. Ville inte visa att jag inte kunde svaret! Gudskelov var det inget problem för 10-åringarna som anlände och utan längre funderingar klarade frågan! (se svaret [om du har tidningen] på annan plats i Shamrock-Nytt [nr 1 -06]). Styrkt av detta släppte spänningen och jag såg fram mot kommande grupper!


Hemma igen... För säkerhets skull har man, precis som hände under fyrskeppstiden, hissat SDHJ - Lagarens signal


Minnet av vännerna på en kollosegling med Lova, Elmy eller Lagaren är något man bär med sig livet igenom
(Alla bilder från resa nr 1)

Under min resa började jag också med utkastet till den ansökan om kultur- och traditionsfartygsmärkning som Holger ville att vi skulle ta itu med. Holger kom att arbeta med denna ansökan hela hösten ända fram till sin bortgång. Han hann uppleva att ansökan lämnades in. Sjöhistoriska museet har nu i början av december behandlat traditionsdelen och rekommenderat den för god­kännande hos Sjöfartsverket. Beträffande kulturmärkningen är det mera tveksamt om det blir ett positivt besked. Man menar att Lagaren ju inte ser ut som när hon byggdes 1894. Svar kommer i januari 2006.

Karl-Erhard Johansson


Vad händer med Lagaren just nu:
hem.bredband.net/lagaren

20 feb 2007