Skolfartyget LAGAREN,
ex Fyrskeppet SVINBÅDAN


Se även:
Fyrskepp i storm 1949 (57 kB)
LAGAREN blir skolfartyg! (1,1 MB)
På SVINBÅDAN år 1940 (448 kB)
Lagaren från 1894 till nu! (270 kB)
Var är klockan och lanterninen?! (107 kB)
Kollosegling med LAGAREN!
Båtologen 2005-4 (106 kB)
SVT Kriminalserie Graven (54 kB)
Hur AGA-spisen kom ombord (24 kB)
När Ingvar blev stimchief (88 kB)


Furåsens kyrka - en enkel byggnad i trä med tillhörande klocktorn av grova profiljärn som bär upp ett enkelt, lådliknande väderskydd för klockan. "Vandringskyrkor" som denna finns ganska många av runt om i vårt land.

Kyrkklockor har ofta en inskription - en psaltarvers, lovsång eller bön - tanken är att dessa ord åtföljer ring­ningen. När den lokala, gudstjänstfirande försam­lingen ringer i Furås ringer ljuder sålunda "Fyrskepp nr 17" ut över nejden!

Klockans förhistoria på havet står tänkvärt nära även urkristna syboler som fisken eller de än mer kända tre: Ankaret, korset och hjärtat - Tro, hopp och kärlek!

En stor mängd intressant material har genom åren publicerats i Shamrocks vänners tidskrift 'Shamrocknytt' som en gång per år kommer ut med ett extra påkostat och innehållsrikt nummer. Detta fanns i januarinumret 2001:


Svinbådans skeppsklocka klingar än...


Ombord på Svinbådan fanns en gedigen skeppsklocka, som i dimma och i övrigt när så behövdes vägledde sjöfarare på Öresunds vattenytor i fyrskeppets närhet. Ännu efter ett sekel ljuder klockans välljudande klang, men inte längre till havs.

Idag ljuder den i stället över nejderna kring Västra Frölunda i Göteborg och har nu säkerligen fått en betydligt tätare och mer regelbunden användning än under sin tidigare funktion. När fyskeppet drogs in togs skeppsklockan om hand av Sjöfartsverket, som därefter deponerade klockan hos Älvsborgs församling när Furåsens kyrka invigdes i april 1972. Där fyller den förra skeppsklockan numera sin funktion som kyrkklocka i en fristående klockstapel och den används nu för församlingens olika ändamål.


Lagarens Lanternin syns än idag från luften - Se själv!

...medan fyren är sjöfolkets    

På inte så långt avstånd från Furåsens kyrka finns också den fyrlanternin, som från 1908 till 1960 fanns placerade i toppen på vad som utgjorde ett slags kraftig förmast på fyrskeppet. Denna är sedan fyra decennier fästad i hälleberget, utgörande ett väl synligt riktmärke för sjöfolksoasen Rosenhill, som på en bergknalle ligger mitt emellan de brusande trafiklederna i nära anslutning till Älvsborgsbrons fäste på Hisingen. Den innehållsrika allaktivitetsanläggningen och dess natursköna omgivningar är ett flitigt utnyttjat mål för både sjöfarare på inneliggande fartyg och hemmavarande sjömän.

I dag står Svinbådans fyrlanternin väl synlig till höger uppe på en bergknalle någon kilometer efter Älvsborgsbron i Göteborg.

   

Fyrlanterninen, som tidigare var ganska rostangripen, renoverades för några år sedan och är nu åter i förstklassigt skick för att i ännu många årtionden kunna fungera i sjöfartens och sjöfolkets tjänst som en symbol för Rosenhills allsidiga och välfungerande verksamhet. Denna, som drivs av Handelsflottans kultur- och fritidsråd, riktar sig i enlighet med en av Sverige ratificerad ILO-konvention till alla nationers sjöfarare.

HASSE FREDRIKSSON

Allt har sin tid: Handelsflottans kultur- och fritidsråd lades ner 1 januari 2006. Rosenhill drivs vidare något år i Sjöfartsverkets regi, men framtiden är oviss. Fyrlanterninen står dock tryggt förankrad i svenskt urberg! - Och skulle den behöva flyttas så saknar ju faktiskt Lagarens syster och granne - Fyrskeppet Vinga - en lanternin. - Ring så kommer vi!


Vad händer med Lagaren just nu:
hem.bredband.net/lagaren

25 feb 2007