Skolfartyget LAGAREN,
ex Fyrskeppet SVINBÅDAN


- Läs även: Holger Renbergs PM om LAGAREN Holger Renbergs PM, 2001
Johan om LAGARENs skrovform

 Lagarens Riggning

Iden att göra Lagaren seglande föddes i samma ögonblick som jag fick fartygets linjeritning i min hand. Skrovformen var gjord för segling.

  Visionen av Lagaren under segel har funnits med under hela ombyggnadstiden. Vi har fått leka med tankar och förslag – 3-mastad skonare, skonertskepp, fullriggare, galeas och brigg.
  Efter många överväganden har vi nu stannat för den riggtyp som enligt dåtida bestämmelser måste finnas på äldre tiders ångfartyg. Det stämmer också väl överens med Lagarens historiska bakgrund.

  Fartyget så riggat ger många fördelar.

  1. ökad säkerhet i händelse av maskinhaveri
  2. förbättrade utbildningsmöjligheter i ämnet sjömanskap samt ökade möjligheter till variation i utbildningen genom växling mellan teoretiska lektioner och segelövningar
  3. i förhållande till andra föreslagna riggar är denna enklast att hantera och underhålla samt mindre kostnadskrävande att bygga.
  4. Och sist men inte minst – fartyget blir vackert och fantasieggande, till glädje för alla som möter henne.
  Om goda vindar får råda och välvilla donatorer finner oss värda att stödja kanske också riggen är på plats sommaren 2002.

HOLGER RENBERG- Läs även: Johan Söderbergs artikel om LAGARENs skrovform!


Vad händer med Lagaren just nu:
hem.bredband.net/lagaren

12 jan 2007