Skolfartyget LAGAREN,
ex Fyrskeppet SVINBÅDANLäs även:

Prov med Shamrocks propeller (261 kB)
Johan om LAGARENs skrovform
Holger om LAGARENs skrovform
Gropig sjö eller randig? (13 kB)
Ny på SKAGERAK år 1957 (31 kB)
Ur Marinturbinens historia 1985 (171 kB)
AGA-spisens funktion (86 kB)
Hur AGA-spisen kom ombord (24 kB)
Anna har levt 65 år sin AGA-spis (75 kB)
På SVINBÅDAN år 1940
LAGAREN från 1894 till nu!
LAGAREN blir skolfartyg! (1,1 MB)
Kollosegling med LAGAREN!
SHAMROCK, LAGAREN och gården
LAGARENs konsekvenser
Jubel-Presentation 3 2005 (300 kB)

Vår och Sveriges Segelfartygsförenings systerförening Sveriges Ångbåtsförening – de som har hand om T-fartygsbemanningen på maskinsidan – har många mycket aktiva medlemmar. Flera gånger har vi fått frågor om dimensionering av maskiner, propellrar och skrov. En av Lagarengubbarna är även skyldig till den artikelserie som renderat följande recension:

"En liten skriftserie som du skall börja att läsa (om du inte redan har gjort det) är en serie artiklar som gick i en ångbåtstidning om ångslupar för några år sedan. Jag har en kopia någonstans som jag inte hittar och inte kommer jag ihåg namnet. (Jonas hjälp!)

Serien börjar med att författaren beskriver simuleringsförsök av ångans arbete i en ångmaskin med hjälp av neutrondiffusionsmodeller för kärnreaktorer. Sedan går han vidare och räknar på och filosoferar över det synnerligen väl avvägda sambandet mellan panna-maskin-propeller-skrov på en klassisk ångbåt. Han har åtskilliga syrliga kommentarer om illa byggda ångslupar och hur våra klassiska ångbåtar förvanskas genom ombyggnader som ökar vikten och höjer tyngdpunkten vilket i sin tur leder till alltför mycket barlast. Därmed ligger skrovet för djupt och blir för tungdrivet och ingenting i den ursprungliga balansen fungerar längre.
Klart läsvärt."

En av artiklarna behandlade dimensionering av propellrar. Nu visar det sig emellertid, att inte bara en artikelserie glöms var man såg den redan på några få år, det är även väldigt svårt att få tillgång till propellerdata. Följande generaliserade data (samband för profilmotstånd och inducerat motstånd) ur Troostseriens 3- och 4-bladiga propellrar är från och med nu allmän egendom. Håll till godo!

Propeller design charts in Bp-Delta notation

These charts is the result of regression analysis of Troost B open water test data.
(Slip and efficiency values expected to be representative for stock propellers).

B2.20
B3.30
B2.40 B3.40 B4.40
B5.50
B3.55 B4.55
B3.70 B4.70 B5.70
B3.85 B4.85

Vill du veta mer om dimensionering av propellrar så hör av dig till Svante Renberg på Hemgården så kan vi ordna ett seminarium på Lagaren! Läs även denna artikel om förra sommarens prov på Shamrock!

Johan Söderberg


Vad händer med Lagaren just nu:
hem.bredband.net/lagaren

21 februari 2008