Skolfartyget LAGAREN,
ex Fyrskeppet SVINBÅDAN- Läs även:
Hur AGA-spisen kom ombord (24 kB)
Holger om Lagaren 1994 (47 kB)
Båtologen 2005-4 (66 kB)
På SVINBÅDAN år 1940 (448 kB)
LAGAREN från 1894 till nu! (270 kB)
Var är klockan och lanterninen?! (107 kB)
Holger om projektet LAGAREN (98 kB)
LAGAREN blir skolfartyg! (1,1 MB)
SHAMROCK, LAGAREN och gården

Fyrskepp nr 17 -
SVINBÅDAN

senare
verkstadsfartyget

LAGAREN

Historiskt intressanta installationer ombord:

Ankarspel: Hälsingborgs Mek Verkstad installerat 1960-61 på huvuddäck samt med elektrisk drift med steglös styrd likströmsmotor (Vard-Leonards system)
1992 ombyggd till hydraulisk drift samt uppflyttat till väderdäck.

Ankaren är en dontion från Örlogsbasen på Muskö

Ankarklocka samt skeppsklocka är en donation av Walleniusrederiet och har tidigare tillhört lastfartyget "Aconcagua Vally".

Livflottarna är inköpta från Silja Line.

Skorsten för panna var tidigare avgasrör för "Shamrock"s tändkulemotor.

Yttre rattpump för hydraulstyrning, av Seffles fabrikat, kommer från en utrangerad motortorpedbåt typ "Spica" samt demonterad vid ett besök på Gålöbasen, tillsammans med div el-utrustning.
Järnratten kommer från Shamrocks tidigare mekaniska styrning.

Inre rattpump för hudrulstyrning, av Hocos fabrikat, kommer från ett beredskapsförråd i Vadstena, pumpen ursprungligen avseed som reservstyrning för jagaren Södermanland.

Reservstyrningsstativ med tillhörande ratt med placering på akterdäck är orginal från fyrskeppstiden men ombyggt med ny roderanslutning i mitten av 1990-talet.

Stativet för manöverpanel ute var tidigare reglagestativ i "Vargöns" styrhytt.

Styrhytten kommer från minsveparen "Svärtaren".

Navigationsbord har tidigare varit tillskärarbord i segelsömmarverkstad.

Bord, skåp och lådhurts kommer från "Vållös" styrhytt.

Joy-stick kommer från en Waxholmsbåt.

Kamflänselementen i styrhytt kommer från en kylanläggning.

Signalstället är en gåva från Muskö Örlogsvarv.

Lanterncentral i styrhytt är en donation från Örlogsvarvet på Muskö.

Brandlarmcentral liksom driftlarmcentraler är en donation från Wormald AB

Livbåtsdävertar är inköpta på Marinens överskottsförsäljning på Finnboda.

Livbåten är en donation från Neptunbolaget, tillhörde tidigare en bärgad tysk lastbåt.

Nakterhus ute är en donation från Muskö Örlogsbas.

Deutz-dieseln för drift av hydraulpump liksom bogpropeller med tillhörande hyraulmotor kommer från en stor specialbyggd utombordare byggd på Finnboda Varv för ett SIDA-projet i Afrika, utombordaren inköptes av Skeppsholmsgården från Finnbodas konkursförvaltare.

Soffan i omklädningsrum kommer från minsveparen "Ramskär", inst 2005.

Gasolspisen i byssan är inköpt för donerade medel.

Diskbänken i byssan är specialtillverkad samt donerad av en plåtslagerifirma i Stockholm.

Eklejdare i nedgångskapp till huvuddäck kommer från det på 70-talet rivna slupskjulet.

Aga-spisen kommer från en villa i Stocksund, demonterades samt hämtades av Holger och undertecknad i början av 80-talet, uppställd ombord några år senare

Gyrokompassen i el-rummet är en donation från Walleniusrederiet.

Lokaltelefonsystemet är en donation från FRA.

Soffan i runda rummet kommer från Italienjagaren "Romulus".

Bord i runda rummet kommer från Sagers lustjakt byggd på Neglingevarvet.

Stolarna i rund rummet är inköpta av undertecknad.

Toalettstolarna (4 st) är överskottsmaterial från Försvarsmakten.

Britsarna i förskansen kommer från Jagaren Halland, liksom

glödljusarmaturer i förkans, foajé och korridorer. Denna utrustning plus mycket annat demonterades under ett besök på Örlogsvarvet på Muskö i mitten av 80-talet.

Radiatorerna i förskansen är en donation från Marinen.

Lysrörsarmaturerna i förskans är överskottsmaterial från Försvarsmakten.

Den öppna spisen är inköpt av Skeppsholmsgården samt monterad i slutet av 80-talet.

Generatoraggregat med Penta-diesel installerades i samband med ombyggnaden 1960-61, samtidigt installerades även huvudtransformatorn.

Vid ombyggnaden 1960-61 installerades även ett tryckluftkärl samt en kraftig luftkompressor driven av en 380-volt motor, denna kompressor havererade i mitten av 1980-talet p.g.a. att den gick i fel riktning efter el-kabelbyte i land. El-firman som utfört arbetet anskaffade därför den befintliga kompressorn som ersättning.

24 V-driven luftkompressor anskaffades och installerades 2003.

Länspumpen för sanitetstankarna är ursprungligen en bunkerpump vilken stod i ett skåp på kajen nedanför s:a Fundamentshuset, en kvarleva från Marinens tid, pumpen demonterdes och installerades av undertecknad.

Brandpump BB samt bunkerpump installerades 1960-61.

Länspump SB inköptes samt installerades i slutet av 1990-talet.

Brandpump SB (hydrauldriven) anskaffades samt monterades i slutet av 1990-talet.

Länspump BB inköptes samt inst 2003.

Värmepannorna kommer från en fastighet i Enskede samt installerades 1973.

Varmvattenberedare samt värmeshunt är överskottsmaterial från FortF samt installerades 2002.

Oljebrännaren inköptes för vänskapspris från Bentoneverken i mitten av 1990-talet.

Generatoraggregat Onan inköptes samt installerades på 1990-talet.
(för donerade medel)

Generatoraggregat Bukh är en donation från Marinen samt installerades i slutet av 1990-talet.

Scania-dieseln för framdrivning ink. backslag, propelleraxel och propeller installerades i mitten av 1990-talet. Scanian inköptes på 80-talet från Scanias verkstad i Göteborg och hade tidigare varit monterad i en av Vägvarkets färjor, men var nyrenoverad av Scania.

Backslaget inköptes på 80-talet från tillverkaren i Norrköping. (för donerade medel)

Propelleraxeln är en donation från Ovako Stål.

Propellern är en donation från Marinen.

NiFe-batterierna för 24-voltsystemet är inköpta för vänskapspris av NiFe-Jungner i Oskarshamn.

Kapslade el-centraler (8 st) donerade av Marinen.

SAL-loggen är donerad av Kustartilleriet samt monterad i slutet av 90-talet, kommer från en MULA(Minutläggare).

Ingvar Rylander


Vad händer med Lagaren just nu:
hem.bredband.net/lagaren

15 feb 2007