Skolfartyget LAGAREN,
ex Fyrskeppet SVINBÅDAN

(Bilderna skall inom kort göras klickbara)


Mesanmasten
rest på Lagaren!


Nu står den där, med det rätta ångbåtsstuket, lagarens mesanmast.

Efter att ha iklätts vant, antenner och block sattes masten på plats och stagades tillfälligt upp av spännband i väntan på de avslutande svetsarbetena för vantens infästning i skrovet.

Hela fartygets utseende förändrades – hon ger nu intryck av fart och styrka och ser ut att ha bråttom ut på havet.

Med båda masterna på plats och hela den löpande riggen kommer det att bli schvung i fartyget
Foto: Andrzej W. Zurowski 

Copyright © 2004 All Rights Reserved - Lagarengruppen - Stockholm - Sweden


Vad händer med Lagaren just nu:
hem.bredband.net/lagaren

17 jan 2007