Skolfartyget LAGAREN,
ex Fyrskeppet SVINBÅDAN

Maskinbefäl – VIII, avslutande lördagsträff

  Under hösten 2006 kördes en maskinistkurs ombord. Tolv kurskvällar kompletterades med en lördagsträff då vi också fick tillfälle att träffa lite "årbodsfolk". På lördagarna pågår nämligen öppna verksamheten ombord på såväl Lagaren som Shamrock.

Allt börjar i Årboden! Årboden är från början just en gammal årbod för flottans båtar. Det var också här det började med Hemgård, långt innan Folkhögskolan ens var påtänkt. Boden inreddes så småningom med eget folk som en del i den öppna verksamheten. Kostnaden inskränkte sig till material som oftast kunde anskaffas i stort sett gratis. Det var en del jobb med det också, men det var ju också tanken med verksamheten!

När man kom in i årboden mötte man oftast också Holger och Kerstin, ofta i köket, men lika ofta till höger omedelbart innanför dörren. Nu är den halvan av boden radikalt ombyggd till modern kontorsstandard med väggar och dörrar i avsikt att begränsa störande besök. Givetvis finns nu också en massa ständigt påslagna datorer och inom kort också trådlöst nätverk. I arbetstimmar räknat utgörs numera en stor del av verksamheten på Hemgården av tidsenligt administrations och it-arbete.

Södra delen av Årboden är ännu opåverkad. Även där finns en kontorsplats, en äldre, tidsenlig med en enorm ekchiffonjé! Där finns också en soffa från en mäss på något gammalt historiskt fartyg. Mellan passen i rigg och på däck syns i den ofta våra jungmän och matroser – ja, på Hemgården tar det inte länge innan sådana aspirerar till båtsmän eller timmermän! Från denna soffa, invid ovala bordet längst in i Årboden, har man likväl uppsikt över nämnda kontorsplats och byssa – förlåt, kök! Man ser vilka som kommer och går, både genom ytterdörr och på kajen. Sundet utanför, flankerat av fyrskeppen Vinga och (än så länge) Finngrundet (och för all del Svinbådan!), är enda större insegling till Blasieholms-, Nybro- och Strandvägshamnarna.


Årbodens kök, genom fönstret skymtar Shamrocks akter

Köket är lyckligtvis inte renoverat för några dyra pengar. En maning kan vara på plats: Var god öppna – EJ! – trinettkylskåpet under diskbänken! Förra gången någon gjorde det var en varm sommardag med vädring genom korsdrag. Köket är dock väldigt trivsamt och går också att använda, denna gång till potatiskok och rågbrödsbak:


Till sill behöver man bröd även när man inte är ute till sjöss!


Sjökapten Ulf Deutgen i Årbodens kök. Började här på Hemgården – han är inte ensam!


Maskinbefälsklassen finslipar formen….


…tidvis under djup koncentration


Vad händer med Lagaren just nu:
hem.bredband.net/lagaren

11 jan 2007