Skolfartyget LAGAREN,
ex Fyrskeppet SVINBÅDAN

Fyrskepp i storm!

Det är måndagen den 3 oktober 1949. Den västliga vinden med kulingstyrka har gått över på nordväst och ökat till orkan med 32-33 m per sek. I lotsbåtshamnen norr om malmbryggan i Höganäs ligger lotsbåten, som nyligen levererats från varvet i Ystad. Den är 40 fot lång och försedd med en 60 hkr. Skandiamotor. Överlotsen Helge Romare beslutar att testa den nya båten under verkligt svåra förhållanden, som nu råder och göra en tur ut och runda fyrskeppet Svinbådan. Båtman Lennart Norin kallas in för att göra klart för avgång. Lotsarna Knut Sjölin och Torsten Gustavsson, fotografen Karl Persson och en journalist från en tidning går också ombord. Efter att ha satt i de två startpatronerna öppnar Norin för tryckluften och skjuter igång semidieseln. Förtöjningarna kastas loss, och snart är man utanför hamnpiren och möter den grova sjön. Med god fart tar man sig ut genom inseglingsrännan och faller av ner mot fyrskeppet, som dyker så häftigt i sjöarna att halva bottnen syns.

Det är väldiga krafter som är igång, men det stora skålankaret på 1530 kg och 378 m kätting håller än så länge Svinbådan kvar på sin station. Balanserande på det hala tar fotografen, trots överspolning och stänk på objektivet, sin bild av det dansande fyrskeppet. Inga personer syns på fyrskeppets däck, men utkiken finns med all säkerhet i styrhytten, varifrån han iakttar lotsbåtens framfart.

Romare och hans besättning konstaterar att nybygget är en verklig "sjöbåt", som klarar även detta väder. Med god fart återvänder man till hamnen och Karl Persson tar en sista bild, som visar hur den grova sjön vräker över hamnparapet och fyr.

Foto: Karl Persson.
Text: Pauli Ohlsson.
Ett tack till Lennart Norin som medverkat med vissa faktauppgifter.


Vad händer med Lagaren just nu:
hem.bredband.net/lagaren

6 jan 2007