Skolfartyget LAGAREN,
ex Fyrskeppet SVINBÅDAN


- Läs även: Thore Hansson 2006-09-10 Ingvar Rylander 2006-11-22 Verksamhetsplan 2005-12-11
Mch Ingvar Rylanders sammanställning av
Lagarengruppens krav för fortsatt verksamhet

Stockholm 2007-01-15
M/S LAGAREN


"Lagarengubbarna" framför följande krav för att medverka i drift och underhåll av fartyget:

  1. Att styrelsen upphäver beslutet om försäljning samt tydligt uttalar sin avsikt att bibehålla fartyget och även stödja framtida verksamhet ombord.
  2. Att ledningsgrupp och styrelse är lyhörda för verksamhetsideér framförda av de verksamma ombord både anställda såväl som ideella krafter.
  3. Att fartyget bibehålls i nuvarande skick och ej byggs om till parmanent förläggningsfartyg som ex ersättare för VINGA.
  4. Att en möjlighet finns för en framtida iståndsättning och klassning som sjögående fartyg.
För drift och underhåll erfodras 10-15 arbetstimmar per vecka (fyllning av vatten – tömmning av sanitetstankar – service av oljebrännare – sotning av panna – service av pumpar: hydrofor, läns, brand, värme – regelmässig provdrift av generatoraggregat och huvudmaskin samt Deuz – vaskning och spolning av däck – städning inombords i kök, pentery, foajé, toaletter, bastu, omk.rum, gångar, mm – regelmässig översyn av el och belysning - utvändig vaskning och målning).

Dessa uppgifter har tidigare utförts av de ideella krafterna ombord och har därför ej belastat stiftelsens budget.

Ett bra ideellt angagemang förutsätter att stiftelsens representanter visar förtroende och uppskattning gentimot de aktiva.

Lagarengruppen g:m

Ingvar Rylander


Vad händer med Lagaren just nu:
hem.bredband.net/lagaren

2 feb 2007