Skolfartyget LAGAREN,
ex Fyrskeppet SVINBÅDAN

- Läs även:

På SVINBÅDAN år 1940 (448 kB)
LAGAREN från 1894 till nu! (270 kB)
Var är klockan och lanterninen?! (107 kB)
LAGAREN blir skolfartyg! (1,1 MB)
Kollosegling med LAGAREN!
SHAMROCK, LAGAREN och gården
LAGARENs konsekvenser
När Ingvar blev stimchief (88 kB)
Sillfrukost 16/12 -06 (107 kB)
Jubel-Presentation 3 2005 (300 kB)Driftpersonal under inspelningen av
SVT kriminalserie GravenHuvudrollsinnehavaren Kjell Bergqvist,
kriminalinspektörern Cege Ljung som
beslutar sig för att hans fartyg Mandala
är den optimala basen för en annorlunda
kollosegling! Labutrustning ombord och
i dödsdömda anläggningar i land
kommer från LabRum i Solna.
SVT rollfoto: Johan PaulinGöran Ragnerstam, spelade Claes
Grimme
- en 'nyckelroll' i Graven!Rättsläkare Nina Molander
spelad av Cecilia Nilsson
just nu aktiv i Riksteatern
SVT rollfoto: Johan PaulinAnnika Hallin spelar spanaren
Fanny Popescu, här i en scen
mot slutet av filmen.
SVT rollfoto: Johan PaulinRegissör Mikael Marcimain
under paus i arbetet. Notera
VHF-handapparaten i rem om
halsen. Det var Mikael som regis-
serade TV-filmen Lasermannen
som ganska nyligen gick i repris.
Foto: Johan Paulin
Mch Ingvar Rylander berättar om inspelningen av SVT kriminalserie Graven som inte hade gått i sändning när detta skrevs:
I FILMENS MÄRKLIGA VÄRLD


  Har sedan 20 års tid, utanför mitt ordinarie arbete, varit verksam inom en stiftelse vilken har som uppgift att syssla med ungdomsverksamhet och utbildning. Denna, Stiftelsen Skeppsholmsgården, håller till på anrika Skeppsholmen i Stockholm samt förfogar över fyra stycken skolfartyg varav galeasen SHAMROCK är flaggskepp i flottan. SHAMROCK gör varje sommar två fyraveckorsseglingar med vardera 24 ungdomar och under sydseglingen besöker hon regelbundet Kalmar.
  Två mindre galeaser, ELMY och LOVA, seglar varje sommar ett antal tvåveckorsseglingar i skärgården med 7-8 barn ombord.
  Det största skolfartyget är ett f.d. fyrskepp/verkstadsfartyg, SVINBÅDAN/LAGAREN, vilken ursprungligen inköptes för användning som verkstads- och personallokal, men som under de senaste tio åren byggts om till motordrivet utbildningsfartyg.
  Som FYRSKEPP N:o 17 - SVINBÅDAN låg hon förtöjd utanför Viken i nodvästra Skåne under åren 1894 - 1960 och som verkstadsfartyget LAGAREN, ombyggd på Kalmar Varv 1960-61, användes hon för att serva sjömätare under åren 1961 - 1972.
  Min uppgift har varit att hålla teknisk/maskinell utbildning, dels ombord i LAGAREN och dels i en motorverkstad i land. Arbetar också med drift och underhåll av fartygen, under 80-talet och in på 90-talet var jag teknisk ansvarig för SHAMROCK samt seglade tidvis maskinist ombord.
  De senaste tio åren har jag i huvudsak ägnat mig åt LAGAREN som maskinist och därmed medverkat i ombyggnaden till skolfartyg.
  Under försommaren 2003 fick vi, från SVT-Drama, en förfrågan om att hyra ut LAGAREN för en filminspelning under sensommaren och hösten. Inspelningen avsåg en polisserie med namnet Graven och med inspelningsplatser dels vid kaj i Ropsten, dels till ankars i innerskärgården och dels vid kaj i Värtahamnen.
  Detta erbjudande skapade en livlig diskussion bland stiftelsens ledning och personal där flertalet ansåg att en uthyrning var ogörlig då LAGAREN ej var klassad (besiktigad och godkänd av sjöfartsinspektören), en klassning skulle kräva omfattande åtgärder och arbeten samt personella resurser vilka saknades.
  Vi var dock några som ansåg att ett erbjudande som detta var synd att missa då det dels skulle generera ett bra ekonomiskt överskott till stiftelsen samt att vi skulle få fartyget klassat och därmed även användbart som sjögående skolfartyg. Vi lyckades få igenom ett beslut om uthyrning varefter kontrakt skrevs med SVT och därmed hade vi bundit upp oss.
  Sjöfartsinspektören vidtalades för besiktning och därmed, med ett protokoll i handen, vidtog en period med intensivt arbete.
  Som halvtidspensionär, med varannan vecka ledig, tillbringade jag friveckorna ombord på LAGAREN med ex installation av fast släcksystem i maskinrummet, tätning och isolering av skottgenomgångar, installation av belysning vid räddningsstationer samt tillverkning av häckankare mm. Även tre pensionärer från f.d. Finnboda Varv utförde en stor insatts för att ro projektet i hamn.
  Slutligen fick vi sjöfartsinspektörens tillstånd för uthyrning och lördagen den 23 augusti avgick vi till Ropsten där filminspelningen började på måndagen, all inspelning skedde utomhus på däck och i huvudsak på kvälls- och nattid.
  Det gällde att hålla sig undan samt att hålla tyst under inspelningen, ett par gånger hände det sig att jag råkade sticka upp huvudet i styrhytten under pågående inspelning varvid inspelningen avbröts och jag fick en skrapa av regissören.
  Medverkande skådespelare var Kjell Berqvist, Annika Hallin, Göran Ragnestam och Anna Pettersson m.fl. samt med Mats Smith som inspelningsledare.
  Efter en- och halv vecka i Ropsten avgick vi till Sandviken i innerskärgården, där vi ankrade upp med båda bogankarna samt med mitt, av en gammal värmepanna, tillverkat häckankare, allt för att få fartyget liggande i samma riktning hela tiden.
  Här vidtog en intensiv inspelningsvecka med inspelning ombord på däck såväl som i land samt med mycket folk involverade, inspelningsteamet kom ut inför varje pass med en passagerarbåt och efter avslutad inspelning återvände de i land.
  En filminspelning är en allmän röra, för den ej initierade, då inspelningen inte följer någon kronologisk ordning samt att inspelningsperioden är intensiv med många omtagningar.
  För att kunna samtala ostört, utan att störa inspelningen, stängde elektrikern och jag in oss i el-kontrollrummet samt inledde en intensiv diskussion om olika fartyg och dess el-system mm, var vi inte tänkte på var att luftröret för ventilationen mynnade ut i närheten av inspelningsplatsen på däck varför vår diskussion gick in på ljudbandet, något som inte alls uppskattades av inspelningsledaren som kastade upp dörren och uppmanade oss att vara tyst.
  Enligt avtalet med SVT skulle vi hålla en besättning på fem man under tiden i Sandviken och det föll på min lott att skaffa besättning samt upprätta bemanningslistor, det gick dock bättre än förväntat. Som befälhavare engagerades en glad gotlänning och i övrigt blev det en salig blandning av folk med bl.a. en västerbottning, en finnländare, en estländare, en smålänning samt en ölänning.
  Min huvudsakliga uppgift var att se till att den tekniska utrustningen fungerade, framförallt generatoraggregaten då det krävdes mycket el-ström till strålkastare och annan inspelningsutrustning.
  För mathållningen ombord svarade SVT som också höll med en kock vilken skapade ett kosthåll som på en bättre restaurang, då vädrets makter var med oss hela tiden kunde vi inta alla måltider på akterdäck, bara det en njutning i sig.
  Den passagerarbåt som lämnade och hämtade inspelningsteamet tryckte lite väl hårt mot fartygssidan varvid mitt eminenta häckankare började dragga i den leriga bottnen varför vi blev tvungna att hitta en annan lösning. Vi knopade ihop allt förtöjningsgods ombord till en enda lång lina vilken vi, med hjälp av två gummibåtar, manade iland samt förtöjde runt ett stort träd, turligt nog hade vi anskaffat en rulle med nytt förtöjningsgods innan avgången till Ropsten, allt gods gick åt.
  Den 10 september var inspelningen slut för denna gång varvid vi återvände till Skeppsholmen och jag för min del ställde kosan mot Öland, där min mor avlidit den 9:e, nu hade jag tre veckors ledigt varför jag lugnt kunde planera begravningen samt utföra en del underhåll på barndomshemmet i Skogsby.
  Den 10:e november började sista inspelningsperioden ombord i LAGAREN, då förtöjd nedanför SVT:s studio i Värtahamnen och under denna period skulle vi hålla med en tekniker ombord dygnet runt.
  Varje vardagsmorgon kom ett lämmeltåg av inspelningspersonal ombord med en intensiv aktivitet som följd, kaffe och alla måltider intogs nu i en marketenteribarack uppställd på kajen.
  Nu skedde alla inspelningar interiört ombord varvid besättningen var hänvisad till styrhytten, maskinrummet eller akterskansen vilken användes som förläggning men även som kostymförråd. Här gällde det i ännu högre grad att vara tyst under inspelning, under arbete i maskinrummet fick jag frysa till en isstod vid ordet "tagning" för att först efter ordet "tack" kunna fortsätta arbeta, man hade hela tiden med sig en kommunikationsradio för att hänga med i inspelningarna.
  En stor del av tiden fördrevs sittande i styrhytten med en tidning eller bok, jag hann läsa ut fyra böcker och ett antal tidskrifter under de fem veckor vi var förtöjda i Värtan. Även kvällar och helger, då ingen inspelning pågick, tillbringades i styrhytten där SVT ställt en TV-apparat till vårt förfogande.
  Den 12 december avslutades inspelningarna varefter vi, på luciadagen, förhalade till Skeppsholmen där en omfattande röjning och städning tog vid, i efterföljande vecka.
  Polisserien Graven kommer att sändas i SVT under hösten 2004 där LAGAREN då bär namnet MANDALA.

Ingvar Rylander


Vad händer med Lagaren just nu:
hem.bredband.net/lagaren

24 feb 2007