Skolfartyget LAGAREN,
ex Fyrskeppet SVINBÅDAN

   

Dagens Nyheter 18/2 1973:

  Stiftelsen Birkagården i Stockholm har köpt det snart 80-åriga fyrskeppet "Svinbådan". Fartyget har fått namnet "Lagaren" och skall förvandlas från en skrotfärdig verkstadspråm till ett seglande skolfartyg med plats ombord för ett 30-tal sjömanselever…
  Fyrskeppet "Svinbådan" byggdes 1894. I 66 år låg hon förankrad i norra delen av Öresund, strax före västerhavet Kattegatt.
  1960 drogs hon in. Fyrlampan släcktes för sista gången, och det rödmålade fyrskeppet tuffade i hamn för egen maskin.
  Hon förvandlades till ett skräpigt verkstadsfartyg. De väldiga kättingklysen föröver svetsades igen. En ful styrhytt från en gammal minsvepare placerades på poopen. Hennes ångmaskin och propeller lyftes iland 1966, och sedan bogserades hon omkring som pråm några år innan hon gick till kaj på Skeppsholmen i Stockholm 1969.
  1971 beslöt Sjöfartsverket att sälja "Svinbådan". Ingen ville ha henne, då man begärde in anbud…
  … Birkagården var välkommen med ett anbud.
  2 500 kronor bjöd man för fartyget. Det räckte.
  …Rustningsarbetet påbörjades den 11 december 1972 och beräknades fortsätta fram till maj-juni i år.

Hala tamp ger kamratskap

  …Acke Lindberg, populär arbetsledare och sjöman:
  - Två som halat tamp tillsammans i hårt väder på ett segelfartyg blir lätt goda vänner.

  Det krävs både tålamod och arbetsglädje för att rusta upp ett nästan 80-årigt fyrskepp som inte underhållits de senaste tjugo åren.
  Vi klättrar genom fartyget och hamnar till slut längst föröver nere vid kättingboxarna. En plåt har skurits bort ur fartygets babords bog för att bytas ut. Det blåser kallt mellan de frilagda spanten. Två grabbar i overaller knackar rost så det ryker. Gubbarna på Finnboda har aldrig sett så flitiga rostknackare som på "Lagaren". Ett första klassens skitjobb när det är köldgrader utomhus.
  Men hon är frisk i skrovet. Det är omsorgsfullt uppmätt med ultraljud för att avslöja tunna plåtar. Plåtarna är nitade på klink och tillverkade i så kallad pullplåt, en legering som innehåller nickel och är mycket motståndskraftig mot rost. Pullplåt användes i fartyg mot slutet av 1800-talet, men bruken vägrade ta emot skrotet när fartygen höggs upp. Därför försvann pullplåten vid sekelskiftet.
  "Lagarens" kölstråk är 11 millimeter tjockt – sidoplåtarna 9 millimeter hela vägen. Avståndet mellan spanten är 60 centimeter. Två kraftiga slingerkölar stöttar henne i sjön.
  Sjöfartsinspektionen hjälper Birkagården med att bedöma hennes sjövärdighet. Avsikten är att få henne klassad som kustfartyg.
  Det är ett märkligt fartyg. En lekman föreställer sig gärna ett fyrskepp som en rund, ful balja, endast byggd för att ligga still.
  "Lagaren" har former som ett seglande skepp. Liknar en clipper. Häcken är vackert utlagd och bär säkert i grov medsjö…

Text: Anders Öhman
Foto: Olle Sejbold.


Vad händer med Lagaren just nu:
hem.bredband.net/lagaren

6 jan 2007